Zatiaľ žiadne komentáre

Misijná nedeľa – Poďakovanie za úrodu

Nedeľa 19. októbra 2014 bola misijnou nedeľou. V našej farnosti Smižany bola slávnosť Misijnej nedele zároveň spojená s poďakovaním za úrodu.

Farníci a priatelia farnosti Smižany chcú vysloviť srdečné „ cпасибо “ o. farnosti Leonardovi, členom folklórneho súboru „Smižančanka“ a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k naozaj dôstojnému sláveniu svätej omše, obetovanej ako poďakovanie za úrodu. Nech Pán požehnáva dary, za ktoré vyslovujeme veľkú vďaku.

O. Leonard pôsobil ako misionár na Ukrajine a v duchu tohto slova „cпасибо“ sa nieslo aj poďakovanie za úrodu, ale aj odkaz misijnej nedele pre každého kresťana.

Pridať komentár