Zatiaľ žiadne komentáre

Vizitácia našej farnosti o. biskupom Andrejom

Nie je koniec roka, aby sme bilancovali. Ale predsa. Bilanciou pre našu farnosť Povýšenia Svätého Kríža v Smižanoch bol 9. október 2014 – „Deň kanonickej vizitácie“, diecéznym biskupom. Farnosť z poverenia diecézneho biskupa vizitoval generálny vikár a pomocný biskup Mons. Andrej Imrich.

Deň návštevy začínal na Farskom úrade v Smižanoch a hneď aj návštevou pokročilej vekom a chorej farníčky. Je úžasným darom od Boha pre našu farníčku, návšteva o. biskupa v jej domácnosti. Kroky o. biskupa Andreja viedli na obecný úrad na stretnutie so starostom našej obce p. Ing. Michalom Kotradym. Svojou návštevou chcel povzbudiť aj predstaviteľov našej obce a poukázať na dôležitosť spolupráce medzi obcou a farnosťou.

Ďalej nasledovalo stretnutie na základnej škole Povýšenia sv. Kríža. Otec biskup sa stretol s učiteľským zborom a s vedením školy. Kroky dôstojného hosťa smerovali aj do a Cirkevnej materskej škôlky, ktorá začala v tomto školskom roku.

Obed o 12.00 hod. bol pripravený na Farskom úrade. Bol to čas bratského stretnutia sa so všetkými kňazmi farnosti – pátrami pallottínmi, ktorí pôsobia v Smižianskej farnosti.

Dôležitý čas pre kresťana je 15.00 hod. a to bolo zdôraznené aj o. biskupom pri modlitbe „Korunky Božieho milosrdenstva vo Svätyni.

Minúta za minútou napĺňala deň 9. október 2014. O 15.30 sa otec biskup Andrej stretol s predstaviteľmi hnutí a spoločenstiev a náboženských skupín našej farnosti, ktorí sa v krátkosti predstavili. Je potrebné vyzdvihnúť účasť všetkých hnutí a spoločenstiev, ktorí prejavili živý záujem o stretnutie s o. biskupom a tým potvrdili, že im záleží na farnosti.

Ďalším bodom bolo stretnutie s „Pastoračnou radou“ a následne „Hospodárskou radou“ našej farnosti.

Celodenná návšteva vyvrcholila svätou omšou o 18.00 hod. vo Farskom kostole v Smižanoch, kde spolu s o. biskupom koncelebrovali o. Leonard – správca farnosti, o. Adam, o. Peter a o. Krystian. Po sv. omši ešte nasledovalo stretnutie s veriacimi v kostole.

Ďakujeme nášmu otcovi biskupovi Andrejovi za jeho vrúcne slová, ktoré smerovali hlavne k tomu, aby sa život kresťana stále viac podobal životu Pána Ježiša a povzbudzoval nás k vytrvalosti kresťana – katolíka.

Pridať komentár