Zatiaľ žiadne komentáre

Púť do Medžugoria

Letné obdobie ľudia prežívajú rôzne. Skupina smižianskych farníkov si zvolila púť do Medžugoria na posilnenie tela a duše. V tomto duchu sa uskutočnila aj táto púť, ktorú sme prežívali od 6.augusta do 16. augusta 2014 už po 5-krát s našimi pátrami o. Leonardom a o. Adamom, ktorí prijali naše pozvanie, aby nás sprevádzali po tomto tak bohatom kraji na Božie milosti a Boží pokoj. Tento pokoj sme zakúšali plným priehrštím. Púť začínala svätou omšou v Chorvatských Lurdoch na Vepriči. Pri čítaní sv. Evanjelia na daný deň Ježiš sa pýtal apoštolov: „ Za koho ma pokladáte vy?“ A na túto Ježišovu otázku mohol hľadať a dať odpoveď každý pútnik osobne počas pobytu.

Po osviežení ducha sme pokračovali osviežením tela v Jadranskom mori a následne sme sa vydali k cieľu našej cesty „Medžugoria“. Na začiatku nás vítal Križevac – so zastaveniami Krížovej cesty, ktorú sme počas púte absolvovali. Podbrdo – miesto zjavenia, kde sme prežívali modlitbu sv. ruženca. Kostol Sv. Jakuba, nádvorie so sochou Panny Márie – Kráľovnej pokoja a areál, kde sme sa zúčastnili každý deň modlitby sv. ruženca na výzvu Panny Márie a následne svätej omše. Počas našej púte sme navštívili aj jednotlivé spoločenstvá, ktoré sú veľkým zázrakom Božej dobroty na zemi: Cenacolo, Komunitu Blahoslavenstiev, Majčino selo, Goran.

Putovanie sme ukončili v Chorvatských Lurdoch svätou omšou na Vepriči. Veľká vďaka patrí nášmu dobrotivému Pánu Bohu a nebeskej Matke a pravdaže aj našim duchovným otcom Leonardovi a Adamovi.

Po prežitých dňoch, ktoré boli veľkým duchovným obohatením pre všetkých pútnikov sme sa rozlúčili s týmito miestami a chceme si ich priblížiť a prežiť aj výzvy Panny Márie každú prvú sobotu v mesiaci na medžugorskej pobožnosti v kostole Povýšenia Sv. Kríža v Smižanoch.

Pridať komentár