Zatiaľ žiadne komentáre

TY si kňaz naveky

Dňa 14. júna 2014 o 10.00 hod. v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou, náš farník Michal Pavol prijal sviatosť kňazstva.

Za tento veľký dar sa spolu s nami poďakoval dobrotivému Bohu, 15. júna 2014 o 10.30 hod., slávením primičnej sv. omše vo svätyni Božieho milosrdenstva, a tak po prvýkrát ako kňaz otvoril pre ľud nebo, tak ako sa to deje pri slávení každej sv. omši, kedy sa nebo spája so zemou, aby sme mohli byť posilnení nebeským chlebom – Eucharistiou. Túto krásnu slávnosť sprevádzal zbor zo Spišskej Novej Vsi. Cítili sme ako v nebi.

Pamätajme na nášho novokňaza, ale aj všeobecne na všetkých kňazov vo svojich modlitbách. Pretože neexistujú zlí kňazi, ale  ľudia, ktorí sa za nich nemodlia.

Pridať komentár