Zatiaľ žiadne komentáre

Bdenie pred zoslaním Ducha Svätého

Keď Pán Ježiš vystúpil do neba, apoštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou Matkou Máriou a s jeho bratmi a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.

Očakávali sme Ho aj my v našom večeradle – farskom kostole. Taktiež ako apoštoli aj my sme tento Jeho príchod očakávali s Jeho a našou Matkou Máriou, a preto sa naše bdenie začalo Medžugorskou pobožnosťou. Následne sa konala krátka prednáška o sv. Vincentovi Pallottim a po nej nám mládež zahrala scénku na priblíženie tejto udalosti – Zoslania Ducha Svätého. Potom až do sv. omše, ktorá sa konala o 23:00 trvala adorácia sv. Oltárnej na konci ktorej sa uskutočnilo osobitné požehnanie sv. Oltárnou.

A Pán nás nenechal ako siroty Smile a zas a znova nechal na nás spočinúť svojho Ducha, Ducha sily, pretože „Duch prichádza na pomoc nám slabým, lebo my nevieme ani to, ako sa máme správne modliť. Ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľným vzdychaním. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, aký je úmysel Ducha, že sa prihovára za svätých, ako chce Boh.“   (Rim 8,26-27) 

Pridať komentár