Zatiaľ žiadne komentáre

Nedeľa Božieho milosrdenstva a svätorečenie pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.

Počas druhej Veľkonočnej nedele sa symbolický stretli štyria pápeži – a to Ján XXIII. , Ján Pavol II. emeritný pápež Benedikt XVI. a súčasný pápež František. Táto nedeľa bola vyhlásená za nedeľu Božieho milosrdenstva sv. Otcom Jánom Pavlom II. ešte v roku 2000 pri svätorečení sv. Faustíny, počas návštevy jeho rodného Poľska.

Táto dvojnásobná slávnosť Nedele Božieho milosrdenstva a zároveň svätorečenia dvoch veľkých pápežov obohatilo aj slávnosť vo svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosti Smižany. Dvaja Veľkí pápeži – Ján XXIII., ktorý bol známy ako pápež „Pokoja“ a ktorý roku 1962 zvolal II. Vatikánsky koncil a tiež milovaný prvý slovanský pápež, ktorý v roku 1978 bol zvolený za pápeža a prelomil tú ustráchanú komunistickú dobu svojimi povestnými slovami „Nebojte sa!“. Tieto slová hovoril celému svetu a najmä mladým ľuďom. Sú to aj slová, ktoré pri druhej návšteve Slovenska povedal mladým ľuďom v Nitre a ktoré mali byť veľkým povzbudením na ich ceste za Kristom.

Pútnikov do Svätyne Božieho milosrdenstva neodradilo ani počasie, ktoré nesľubovalo slnečné lúče.

Rannú svätú omšu o 7.00 hod., celebroval páter Vladimír Peklanský predstavený pallotínov na Slovensku. Hlavnú svätú omšu – odpustovú o 8.30 hod. celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý sa zameral na Božie milosrdenstvo s pohľadom na našu Sedembolestnú Pannu Máriu, ktorej práve tento rok je zasvätený. Následne nasledoval televízny prenos z Vatikánu, ktorí mohli pútnici sledovať vo svätyni, ale aj vonku pred svätyňou Božieho milosrdenstva. Dvoch našich veľkých pápežov svätorečil súčasný pápež František a svätorečenia sa zúčastnil aj emeritný pápež Benedikt XVI. O 12.00 hod. celebroval ďakovnú sv. omšu za svätorečenie Jána Pavla II. páter Lukáš Gasiorowski a páter zo Stropkova. Páter Lukáš v mene všetkých pútnikov poďakoval všetkým kňazom, ktorí boli účastní, či to už pri spovedaní alebo pri sv. omšiach za ich službu a taktiež nezabudol vyzdvihnúť duchovné bohatstvo našich otcov pallotínov, ktorí svojím pôsobením vyvíjajú veľkú duchovnú činnosť, za čo im je srdečná vďaka. Od 14.00 – 15.00 hod. je každý rok obohatený scénkou alebo hudobno – slovným pásmom. Tento rok vyplnil čas pred modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva spevokol „Viruju“, ktorí svojim spevom umocnili slávnostnú chvíľu odpustovej slávnosti. Modlitbu „Korunku Božieho milosrdenstva“ viedol páter Leonard Lassota SAC – správca farnosti a rektor Svätyne Božieho milosrdenstva. Svätú omšu o 16.00 hod. tradičné celebrujú kňazi nášho jediného kresťanského rádia „Rádia Lumen“. Tento rok to boli vdp. Pavol Jurčaga a vdp. Ján Krupa – náboženský redaktor. Večernú sv. omšu celebroval páter Kristián, ktorou poďakoval a ukončil sviatok Nedele Božieho milosrdenstva.

Počas celého dňa bola príležitosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a tiež aj možnosť pozrieť si výstavu pápežských darov vo svätyni Božieho milosrdenstva a aj v Rehoľno-formačnom centre.

Tiež v tento deň 27. apríla 2014 sa začala podpisovať aj „Petícia za vyhlásenie referenda“ – na ochranu rodiny. Táto petícia bola vyhlásená našimi otcami biskupmi, kňazmi a vzbudila veľký záujem. Veríme, že v záujme každej rodiny bude jej podpísanie, kvôli zdravej budúcnosti našich detí.

Tak končil „Sviatok Božieho milosrdenstva“ a zároveň bolo za mrakmi ukryté slniečko, ktoré nás pohladilo svojimi lúčmi.

Pridať komentár