Zatiaľ žiadne komentáre

Bdenie pred sviatkom Božieho milosrdenstva

Božie milosrdenstvo je darom pre všetkých nás a preto na veľkú oslavu sviatku Božieho milosrdenstva sme sa chceli lepšie pripraviť a to bdením pred vigíliou tohto sviatku, t.j. 26.4.2014.

Toto bdenie sa uskutočnilo vo farskom kostole a začalo sa večernou sv. omšou, pokračovalo krátkymi zamysleniami sa nad Božím milosrdenstvom a životopismi pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. Nechýbal samozrejme aj spev. O 21.00 sa konala adorácia Najsvätejšej sviatosti Oltárnej spojená s úryvkami na zamyslenie, novénou k Božiemu milosrdenstvu, litániami. O polnoci sme sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva a tak „otvorili“ krásny sviatok nekonečnej Božej lásky a zľutovania – MILOSRDENSTVA.

„Šťastná duša, ktorá sa počas svojho života ponárala do prameňa milosrdenstva, lebo ju nezastihne spravodlivosť.“ (hovorí Pán Ježiš v DEN.1075)

Pridať komentár