Zatiaľ žiadne komentáre

SOM ZA ŽIVOT

Tak s takouto myšlienkou sme sa aj my farníci zúčastnili Národného pochodu za život 2013. Verejným spôsobom sme prejavili túžbu po ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých situáciach života.
 
Boli sme súčasťou 80-tisícovej masy ľudí, v ktorej bolo cítiť spoločný zámer, spoločnú túžbu a odhodlanie. Atmosféra bola veľmi priateľská, aj keď sme niekomu v tom dave šliapli na nohu, nikto nebol urazený a mrzutý, ale ešte sa vám milo prihovoril. Národný pochod nepozostával len zo samotného pochodu, ale program začal už v piatok večer. My farníci sme sa zúčastnili iba nedeľného programu, ktorý pozostával z pro-life nedeľných bohoslužieb, hudobného programu na hlavnom pódiu Národného pochodu za život, kde sa nám prihovorili vzácny hostia a samotného pochodu.
 
Národný pochod za život bol celoslovenským stretnutím ľudí, ktorí boli presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka. Taktiež, aby sa chránili rodičovské práva na výchovu detí.
 
Veríme, že tento pochod nebol prvým a aj posledným. Veľká účasť ľudí svedčila o tom, že človek si ešte stále váži Boží dar- život.

Pridať komentár