Zatiaľ žiadne komentáre

Misionár Róbert Bálek SVD

V sobotu 21. a v nedeľu 22. septembra prišiel do našej farnosti p. Róbert Bálek SVD, misionár pôsobiaci v Rusku – Moskve. Odslúžil sv. omše, vo farskom kostole v sobotu o 18.00 hod. a v nedeľu vo Svätyni Božieho milosrdenstva o 15.30 hod. v spojení s misijnou kázňou a po sv. omšiach nám predstavil v prezentácii svoju misiu v Rusku a porozprával rôzne zážitky zo svojej práce v Irkutsku na Sibíri a v Moskve. V týchto zážitkoch bolo zahrnutých veľa životných príbehov, ktorými nás páter povzbudil, aby sme VIAC dôverovali nášmu Bohu, ktorý je Bohom zázrakov. Povzbudil nás taktiež k tomu, aby sme VIAC milovali, VIAC sa obetovali, VIAC odpúšťali, VIAC sa rozdávali, aby ľudia okolo nás boli šťastnejšími a cítili sa milovanými… Aby sme OBNOVILI slovíčko MAM ŤA RÁD/A, OBNOVILI svoje úprimne prejavy citu z detstva (veď láska je to najpotrebnejšie, čo človek potrebuje). Po skončení prezentácie nám ukázal tradičné ruské matriošky, ruské suveníry a udelil nám požehnanie.

Ponúkol nám aj možnosť podporiť misie, a to konkrétne opravu Chrámu sv. Oľgy v Moskve (je to zrekonštruovaná budova, v ktorej bol kedysi nočným klub). Pri východe z kostola sme si mohli zakúpiť 5-eurovú „Tehličku Chrámu sv. Oľgy v Moskve“ s tým, že na každú tehličku mohol darca napísať meno a priezvisko jednej osoby, ktorú chcel vložiť do úmyslov 12 sv. omší, ktoré sa v tomto chráme už slúžia a budú slúžiť každý rok za všetkých darcov, za živých alebo zosnulých zapísaných na tehličkách, kým bude chrám existovať.

Toto stretnutie s misionárom p. Róbertom bolo pre nás povzbudením a obohatením.

Pridať komentár