Zatiaľ žiadne komentáre

Stretnutie otcov pallottínov

Dnešnú večernú svätú omšu vo Svätyni Božieho milosrdenstva obohatila prítomnosť 22. kňazov a bratov so Spoločnosti katolíckeho apoštolátu, ktorí majú v našej farnosti stretnutie. K otcom pallottínom pôsobiacim na Slovensku a v Čechách sa pripojil aj otec provinciál páter Jozef Lasak SAC spolu s ďalšími dvoma spolubratmi z Poľska. Svätej omši predsedal a v kázni sa veriacim prihovoril páter Vladimír Peklanský SAC.

Pridať komentár