Zatiaľ žiadne komentáre

Oktáva Všetkých svätých

S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. V období od 1. novembra do 8. novembra sme ich mohli obetovať za duše v očistci. Preto sme sa každý večer po večernej svätej omši v sprievode našich duchovných otcov vybrali na cintorín, kde sme sa pomodlil desiatok ruženca, modlitbu Verím v Boha a na úmysel Svätého Otca. Tak každý deň sme mohli pomôcť jednej duši dostať sa z očistca do neba. Môžeme sa spoľahnúť, že v nebi máme nových orodovníkov. Teraz sa oni budú prihovárať za nás u Nebeského Otca.

Pridať komentár