Zatiaľ žiadne komentáre

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Dňa 02. 11. 2012 sme slávili v našej farnosti Spomienku na všetkých verných zosnulých. Svätá omša bola o 17:00 hod. na cintoríne v dome smútku. Hlavným celebrantom bol náš pán kaplán Lukáš Gąsiorowski. V tento deň pamätáme zvlášť na nenarodené deti. Modlíme sa za tieto deti vo večerných hodinách pri zapálenej sviečke. Tak sme sa aj my po svätej omši spoločne zhromaždili pri kríži na cintoríne, kde sme obetovali Korunku Božieho milosrdenstva za tieto detičky a ich matky.     

Pridať komentár