Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

O zavedenie tohto sviatku sa zaslúžil pápež Urban IV.. Tento pápež vynikal veľkou úctou k Oltárnej sviatosti. Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus. Tohtoročná slávnosť sa v našej farnosti začala svätou omšou vo farskom kostole o 17:00, ktorú slúžil o. Leonard Lasota – správca našej farnosti. Po jej ukončení nasledovala eucharistická procesia – triumfálny sprievod s Najsvätejšou Sviatosťou v monštrancii ulicami našej farnosti. Počas cesty boli pripravené štyri zastavenia, pri oltárikoch. Procesia sa ukončila vo Svätyni Božieho milosrdenstva slávnostným požehnaním na štyri svetové strany, hymnom Te Deum a večernou svätou omšou.

Pridať komentár