Zatiaľ žiadne komentáre

Prvé sväté prijímanie

Mnohí z nás si určite pamätajú na ten slávnostný deň, kedy sme prvý krát prijali sviatostného Krista v Eucharistii. A práve 3. jún bol takýmto dňom pre tretiakov, ktorí navštevujú základne školy na území našej farnosti. Tomuto dňu predchádzala pobožnosť, na ktorej si deti obnovili krstné sľuby a po prvýkrát pristúpili k Sviatosti zmierenia. V nedeľu už všetci stáli v bielych rúchach pred oltárom a tešili sa, že Pán Ježiš chce prebývať v ich srdciach. Je už iba na nich, či sa Kristus stane spolubývajúcim alebo iba hosťom. Modlime sa i my za tieto prvoprijímajúce deti, aby sa tento deň stal akýmsi naštartovaním ich kresťanského života a aby Pána Ježiša prijímali po celý život s takou radosťou, ako ho prijali dnes.

Od pondelka sa pre tieto deti začal „biely týždeň“ , v ktorom by mali prichádzať na večerné sväté omše v bielych rúchach.

Pridať komentár