Zatiaľ žiadne komentáre

20. výročie ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Dňa 31. mája sa v kultúrnom dome uskutočnilo divadelné predstavenie žiakov a absolventov cirkevnej základnej školy. Toto predstavenie nieslo myšlienku priblížiť život blahoslaveného Jána Pavla II., ktorý nám bol blízky srdcom aj pôvodom a jeho odkaz všetkým, no najmä mladým Nebojte sa, ktorý nám zanechal. Predstavenie sa konalo pri príležitosti 20. výročia založenia školy Povýšenia sv. Kríža. Na túto slávnosť boli pozvaní aj vzácni hostia, medzi ktorými bol aj spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich, ktorý predsedal slávnostnej svätej omši, ktorá bola o 8.30 hod. vo farskom kostole.

Slávnosť pokračovala obedom pre pozvaných hostí v priestoroch zrekonštruovanej školy. Medzi pozvanými okrem o. biskupa bol aj vdp. Jozef Soldiga, ktorý stál pri zrode tejto školy. Slávnosť sprevádzal i deň otvorených dverí, kde sme mali možnosť prezrieť si priestory, v ktorých sa žiaci vzdelávajú.

Pridať komentár