Zatiaľ žiadne komentáre

Poď na oslavu…

Pod týmto názvom sa v sobotu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého sa v našej farnosti konalo modlitbové stretnutie – bdenie. Začalo sa spoločnou modlitbou na farskej záhrade, kde sme sa následne rozdelili do skupiniek a na krátkom stretnutí sme rozjímali o úryvku zo Svätého Písma. Po stretnutí bola večera, na ktorej sme nasýtili telá, po nej dostali „pokrm“ aj naše duše – a to vo forme prednášky o. Vladimíra Peklanského SAC, v ktorej nám priblížil vplyv Ducha Svätého na nás. Neskôr sme sa v kostole v modlitbe i vo chvíľke ticha zhromaždili pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou a očakávali, tak ako kedysi apoštoli vo Večeradle, príchod Ducha Svätého. Vyvrcholením bola svätá omša, na ktorej sme sa spoločne s našimi kňazmi nasýtili Eucharistiou i Duchom Svätým. Po tomto všetkom sme sa v radosti zhromaždili v čajovni, kde sme sa spoločne porozprávali, zaspievali a zabávali. Očividná bola radosť všetkých zúčastnených, ktorá bola odlišná od každodennej radosti. Tešili sme sa aj z prítomnosti mladých, ktorý neboli z našej farnosti. Ďakujeme našim kňazom, ktorí toto bdenie pripravili a sprevádzali nás ním a veríme, že aj na budúci rok sa niečo podobné uskutoční a stretneme sa ešte v hojnejšom počte.

Pridať komentár