Zatiaľ žiadne komentáre

Veda a náboženstvo

Pod týmto názvom sa v nedeľu 13.mája vo Svätyni Božieho milosrdenstva konala prednáška vysokoškolského pedagóga, učenca a fyzika – prof. Júliusa Krempaského. V svojej prednáške na úvod povedal: „Veľmi rád vystupujem na takýchto podujatiach kde sa hovorí o vzťahu veda a náboženstvo. Ľudia potrebujú odpovede, potrebujú vedecké fakty.“ Veda nám hovorí to čo sa dozvedáme cez štúdia. Kresťanská viera požaduje to čo je sprítomnené v apoštolskom vyznaní viery. Pán profesor predstavil 5 článkov viery a rozobral ich z pohľadu vedy. Po jeho prednáške bol priestor na otázky.

Pridať komentár