Zatiaľ žiadne komentáre

Zádušná svätá omša za o. biskupa Františka

Ako už všetci dobre vieme, umrel náš milovaný spišský emeritný o. biskup František Tondra.

Dňa 9.mája sa uskutočnila u nás vo farskom kostole zádušná svätá omša. Jej cieľom bolo poďakovanie za dar jeho života pre našu diecézu, pre celé Slovensko, pre celú Cirkev, a osobitne pre našu farnosť. To, že bol odovzdaný ľuďom vo svojej diecéze hovorí aj fakt, že jeho posledné slová, ktoré napísal boli: „Modlím sa za kňazov a celú diecézu.“

Veríme, že Pán Boh odmenil už svojho služobníka za jeho život plný lásky. Ale predsa, našou povinnosťou je pamätať na neho v našich modlitbách. Nech ostane v našej pamäti ako dobrý pastier.

Pridať komentár