Zatiaľ žiadne komentáre

Výlet k 1000 – ročnej kaplnke

V sobotné poobedie sme sa rozhodli stráviť spoločne v prírode. V sprievode pána farára – o. Leonarda a pána kaplána Petra sme sa vydali po starej Iliašovskej ceste, kde sme si na vrchu kalvárie trochu odpočinuli a pokračovali ďalej cez les až k 1000 ročnej kaplnke nazývanej –  Sans – Souci. Tu sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, ktorú sme obetovali za zosnulého otca biskupa Františka Tondru, zahrali sa s loptami a skrývačky. Po návrate na farskú záhradu sme si pochutnali na opečenej klobáske.

Pridať komentár