Zatiaľ žiadne komentáre

Veľkonočné trojdnie s biblistami

Prežívanie veľkonočného trojdnia tento rok bolo obohatené prítomnosťou biblistov pôsobiacich v našej diecéze. Vo farskom kostole sa veriacim prihováral doc. František Trstenský. Vo Svätyni  Božieho milosrdenstva prof. Anton Tyrol – generálny vikár spišskej diecézy. Vo svojich príhovoroch sa snažili veriacim vysvetliť biblickú podstatu každého dňa Veľkého trojdnia. Obom pátrom vyslovujeme úprimne Pán Boh zaplať za hlboký duchovný zážitok, ktorý v nás zanechali.

Pridať komentár