Zatiaľ žiadne komentáre

Kde mám v živote miesto?

Počas posledného februárového víkendu sa v Rehoľno-formačnom centre pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi uskutoční duchovné rozjímanie s názvom „KDE MA PÁN POVOLÁ?“. Nad celým víkendom držia záštitu bratia a kňazi Pallotíni, ktorí budú zároveň hostiteľmi v rehoľno-formačnom centre. Obnova je určená pre dospelých, slobodných mužov vo veku do 33 rokov, ktorí hľadajú životnú cestu. „Predovšetkým bude táto akcia zameraná na rozpoznanie duchovného povolania. Nechcem aby to vyznelo úzko profilovo, alebo záväzne. Len chcem aby sa účastníci zoznámili s touto životnou cestou bližšie a pokúsili si odpovedať na otázku, či táto cesta nie je určená aj pre nich,“ povedal hlavný prednášajúci páter Peter Klubert. Účastníci tretnutia sa môžu tešiť na bohatý program, ktorý sa bude skladať z modlitby, osobitne z eucharistie, prednášok, času na oddych a chvíľ na zamyslenie sa. „Program bude istotne zahŕňať odosobnenie sa a zmenu každodenného rytmu, ktorý prežívame doma,“ vyjadril sa páter Peter a doplnil: „Plánujem osloviť aj hostí, ktorí môžu podať svedectvo osobného života. Či už je to svedectvo manželského páru, svedectvo kňaza alebo osoby, ktorá žije v  posväcujúcej milosti.“ Cieľom celého víkendového podujatia by mala byť pomoc zúčastneným pochopiť to čo od nich Boh očakáva. Celé duchovné stretnutie sa bude niesť v hesle „KDE MA PÁN POVOLÁVA?“ „Odkazuje to na to, kde si ma Pán v živote želá,“ prezradil hlavný prednášajúci a na záver dodal: „Úspechom víkendovky bude, ak aspoň jeden z účastníkov pokročí napred vo svojom životnom rozhodovaní.“

Pridať komentár