Zatiaľ žiadne komentáre

Totus Tuus

Dňa 29. Januára sa nám vo Svätyni Božieho milosrdenstva predstavila hudobno-vokálna skupina zo Združenia Totus Tuus, ktorá nám predstavila spievaný životopis blahoslaveného Jána Pavla ll. Túto skupinu tvoria ľudia z rôznych miest Slovenska, ktorý vytvorili obohacujúce dielo.

Každá pieseň nám približovala určitú časť života sv. Otca od jeho narodenia až po smrť. Na konci koncertu nám ešte predstavili bonusovú pieseň, ktorá je už z nového pripravovaného koncertu. Na záver ich pán farár Leonard pozval, aby nás znova prišli obohatiť svojimi talentami, ktoré im Pán Boh dal hojne. Prezradili nám, že témou ďalšieho koncertu sú vierozvestcovia Cyril a Metod. Po koncerte bola otvorená výstava pápežských darov. Tohto koncertu sa zúčastnili diecézny biskup Mons. Štefan Sečka a emeritný biskup Mons. František Tondra.

Ďakujme Bohu za to, že nás obdaruváva talentami, ktorými Ho môžme chváliť a hlásať medzi ľudmi.

Pridať komentár