Zatiaľ žiadne komentáre

XV. jubilejný Kresťanský nealkoholický ples

14. januára 2012 sme sa stretli, aby sme sa odreagovali, zabavili a hlavne, aby sme si zatancovali na už 15. nealkoholickom plese. Otvoril ho o. Leonard Lasota a namiesto prípitku sme sa spoločne pomodlili modlitbu „Otče náš“. Popri skvelej hudbe sme sa aj zabavili na programe, ktorý pripravili dospelí a mládež našej farnosti. Obohatením plesu bola tiež časť speváckeho zboru CHORUS MINOR z Levoče, ktorí nám zaspievali niečo zo svojho repertoára. Potvrdením toho, že zabávať sa dá aj bez alkoholu, bola neskorá (alebo skôr skorá ranná) hodina ukončenia plesu, keď všetci odchádzali unavení od tanca. Popri našich farníkov sa spolu zabávali aj hostia z okolitých obcí, či manželské páry z ďalekých Michaloviec, ktorí prišli na ples spolu s o. Petrom Lasotom.

Veríme, že táto tradícia nealkoholických plesov bude u nás ešte dlhé roky pretrvávať, a počet ľudí, ktorým k zábave nie je potrebný alkohol sa bude zvyšovať.

Pridať komentár