Zatiaľ žiadne komentáre

Božie narodenie očami mladých

Dňa 25.12.2011 vo farskom kostole a 8.1.2012 vo svätyni Božieho Milosrdenstva sa uskutočnila jasličková pobožnosť, ktorá nám priblížila udalosti Vianoc.

Túto pobožnosť herecky obsadila mládež zo Smižian na čele s Milanom Repkom a hudobne krásne spestrila túto pobožnosť ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch na čele s p. riaditeľkou Maniakovou. Po krátkej divadelnej hre spojenej s hudbou sme si ešte mohli s radosťou zaspievať spolu so žiakmi a učiteľmi ZUŠ tradičné vianočné koledy.

Pridať komentár