Zatiaľ žiadne komentáre

V nádeji na spásu …

6.11.2011 sa konala vo farskom kostole popoludňajšia pobožnosť za zosnulých z našich rodín, najmä za tých, ktorí nás opustili v priebehu tohto roka.

Za tieto duše sme sa pred Ježišom Kristom vyloženým vo Sviatosti Oltárnej modlili korunku Božieho milosrdenstva v nádeji, že naši blízki sa už tešia s Kristom v nebeskom kráľovstve a ak nie, tak touto modlitbou im môžeme pomôcť uzrieť Pána Boha z tváre do tváre.

Mená tých, ktorí zomreli  v priebehu  tohto roka sa čítali pred každým desiatkom. Za tieto duše  mohli ich blízki odpáliť sviečku od paškala, čo znamenalo nádej na ich zmŕtvychvstanie.

Potom sme ešte spoločne navštívili cintorín.

                                                                      

Pridať komentár