Zatiaľ žiadne komentáre

Lístok do neba

S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. Mohli sme ich obetovať iba za duše v očistci, no bolo nutné splniť základné podmienky: pomodliť sa na úmysel Svätého Otca, pomodliť sa modlitbu Verím v Boha, byť v posväcujúcej milosti, prijať Sviatosť Oltárnu a navštíviť kostol alebo cintorín.

Aby nás to motivovalo, každý deň počas oktávy, po večernej svätej omši sme spoločne chodili na cintorín, aby sme túto povinnosť splnili. Tak každý deň sme mohli pomôcť jednej duši dostať sa z očistca do neba, za čo nám určite ďakujú. Môžeme sa spoľahnúť, že v nebi máme nových orodovníkov. Teraz sa oni budú prihovárať za nás u Nebeského Otecka.

Pridať komentár