Zatiaľ žiadne komentáre

Spomienka na všetkých verných zosnulých

Dňa 02. 11. 2011 sme slávili v našej farnosti Spomienku na všetkých verných zosnulých. Svätá omša bola na cintoríne v dome smútku. Hlavným celebrantom bol páter  Peter Kluber. Vo svojej kázni sa nám prihovoril páter Adam Luba  povzbudivými slovami : „ Vieme, že keď sa náš pozemský dom  rozpadne,  máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.“

V tento deň pamätáme zvlášť na nenarodené deti. Modlíme sa za tieto deti vo večerných hodinách pri zapálenej sviečke. Tak sme sa aj my po svätej omši spoločne zhromaždili pri kríži na cintoríne, kde sme obetovali Korunku Božieho milosrdenstva za tieto detičky a ich matky.                                                                                                                                            

Pridať komentár