Zatiaľ žiadne komentáre

Sviatok Všetkých Svätých

1.novembra sme v celej Katolíckej Cirkvi, ako  na Slovensku, tak aj na celom svete prežívali prikázaní sviatok Všetkých Svätých. Počas tohto dňa sme mali možnosť sa zúčastniť na svätej omši, počas ktorej sme si pripomenuli všetkých svätých a to nielen tých, ktorí sú oficialne kanonizovaní, ale tiež aj tých, o ktorých „svätosti okrem Boha nikto iný nevie“.

Týchto všetkých známych čí neznámych mali sme si možnosť pripomenúť zároveň aj našou účasťou na popoludňajšej pobožnosti, ktorá sa konala o 14.00 hodine na cintoríne v Smižanoch, kde sme si vypočuli bohoslužbu slova a spoločné si zaspievali aj litánie k všetkým svätým, počas ktorej sme ich prosili, aby vďaka ich orodovaniu Boh prijal všetkých našich zosnulých k sebe do svojho kráľovstva.

Tento deň akým je sviatok Všetkých Svätých, je pre nás pripomienkou ako aj výzvou, že aj my kresťania, ktorí žijeme tu na tejto zemi sme povolaní k svätosti. K svätosti, ktorá sa prejavuje láskou v malých a jednoduchých veciach, ktoré vykonávame v našom každodennom živote. V našej starostlivosti o rodinu, pri výchove deti, keď vieme podať pomocnú ruku druhému človeku, je to radosť a úsmev, dobre slovo povedané inej osobe. Preto sa nebojme  byť svätými.

Na koniec ešte krátka história:

Medzi kresťanmi sa tento sviatok rozšíril na začiatku 7. storočia, keď pápež Bonifác IV. v roku 610 premenil pôvodne antickú svätyňu Panteón v Ríme na kresťanský chrám. Zasvätil ho úcte Panne Márii a všetkých svätých mučeníkov. V roku 837 vyhlásil pápež Gregor IV., že pohanský sviatok Samhain (koniec leta) bude patriť aj v kresťanskej cirkvi mŕtvym. Tak sa z 1. novembra stal sviatok Všetkých svätých.

Pridať komentár