Zatiaľ žiadne komentáre

Deti menia svet

V utorok 18. októbra sa deti na celom svete spojili v modlitbe svätého ruženca. Táto akcia pod názvom ,,Detský ruženec“ vznikla vo Venezuele na podnet Pátra Pia, ktorý povedal: ,,Keď sa milión detí pomodlí ruženec, svet sa zmení.“

Vo viere, že modlitba detí bude vypočutá sa tejto akcie   v hojnom počte zúčastnili aj deti našej farnosti. Na tento úmysel sa modlila celá cirkevná škola o 9:00 hod. a večer v rámci pravidelných októbrových pobožnosti   deti vo farskom kostole, taktiež aj vo svätyni Božieho milosrdenstva.

Veríme, že tejto akcie sa zúčastnilo viac ako milión deti na celom svete a premena sveta naozaj nastane. Možno nie hneď, ale v blízkej dobre určite.

Pridať komentár