Zatiaľ žiadne komentáre

Pastoračné zmeny 2011

     Dňa 2. 10. 2011 sme sa rozlúčili s pátrom Arkadiuszom Piekutom, ktorý v našej farnosti pôsobil 9 rokov, z toho 5 rokov vo farskom kostole v Smižanoch a 4 roky vo Svätyni Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Páter Arkádiusz celebroval v nedeľu 2. 10.  sv. omše o 9:00 hod. v Svätyni Božieho Milosrdenstva a o 10:30 hod. vo farskom kostole. Na týchto omšiach mu osobne poďakovali farníci za jeho obetavú službu vo farnosti a zapriali mu veľa Božích milostí na ďalšom pôsobisku v Predajnej.

      V stredu 5.10.2011 sme vo farnosti privítali nového pátra, pre Smižany známeho Petra Kluberta. Svoje účinkovanie začal sv. omšou o 15 .30 vo Svätyni Božieho Milosrdenstva. Nový páter doposiaľ pôsobil ako farár v dedinke Predajná. Našu farnosť obohatí svojou prítomnosťou a jeho hlavnou úlohou bude starostlivosť o duchovné povolania. Veríme, že jeho prítomnosť bude požehnaním pre neho i pre nás a zároveň vás v jeho mene prosíme o modlitbu, aby dielo jeho pastorácie prinieslo ovocie Ducha a poznania pre všetkých.

 
Spoločne  na týchto kňazov myslime v našich modlitbách a vyprosujme mnoho milostí v ich kňazskom povolaní. 

Pridať komentár