Zatiaľ žiadne komentáre

Odpustová slávnosť a FARFEST 2011

Nedeľa 11. septembra bol pre našu farnosť výnimočný deň. Konala sa odpustová slávnosť. Počas svätých omší nás svojou kázňou obohatil o. P. Kadučák. Povzbudil nás v tom, aby sme sa na kríž nepozerali ako na trest, ale na milosť od Pána Ježiša, ktorý ako prvý vzal kríž na svoje plecia a každodenne nám pomáha niesť aj naše kríže. „Pohľadom na kríž naberieš síl, “ zneli slová kazateľa, ktoré nám bude pripomínať kríž, ktorý je umiestnený na stene kostola a bol posvätený práve v tento slávnostný deň. No týmto sa tento slávnostný deň ani zďaleka neskončil. V poobedňajších hodinách sme sa stretli na farskej záhrade, kde sa konal FARFEST. Začali sme ho modlitbou, po ktorej nasledoval krátky program. Vystupovala folklórna skupina Smižančanka a k dobrej nálade prispela aj mládež našej farnosti s krátkymi scénkami, pri ktorých sme sa príjemne pobavili. Nemožno zabudnúť ani na výborný guľáš, na ktorom sme si spoločne pochutili. Vďaka peknému počasiu  sa naša farská záhrada zaplnila mnohými ľuďmi a veríme, že tomu tak bude aj o rok.

Pridať komentár