páter Peter Klubert SAC

predstavený rehoľnej komunity v Spišskej Novej Vsi