Milí priatelia!

Srdečne vás vítam na webovej stránke našej farnosti, kde sa vám predstavujeme a zároveň vám ponúkame účasť na všetkých našich aktivitách. Sme tu pre vás, aby sme vám pomáhali žiť vaše povolanie a riešiť vaše životné situácie. Sme vďační Bohu, že nás povolal k tejto službe a že vám môžeme slúžiť v tejto obci, uprostred vás a tak budovať Božie kráľovstvo spolu s vami vo vašich rodinách a na pracoviskách.

Chceme vás na tejto stránke pravidelne informovať o všetkých udalostiach farnosti, aj o nových podujatiach s nádejou, že tak obohatíme váš každodenný život a pomôžeme vám hlbšie prežívať vašu vieru. Veríme, že dobrotivý Boh Otec požehná toto skromné dielko, a i skrze neho napomôže hlbšiemu prežívaniu viery v duchu pokoja, bratskej lásky a jednoty v našej farnosti i mimo nej.

Prajem Vám veľa šťastia, zdravia, úspechov v práci a Božieho požehnania.

Adam Łuba
správca farnosti

Účasť na svätých omšiach

Na základe opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva o možnosti sláviť verejné bohoslužby v počte 6 osôb vrátane kňaza a asistencie, sväté omše v našej farnosti budú slúžené podľa zaužívaného časového rozpisu. Na účasť na svätej omši majú prednosť 3 osoby z rodiny, ktorá ma zapísaný úmysel svätej omše, potom podľa...

pokračovať v čítaní

Organizačné usmernenia k účasti na svätých omšiach vo farnosti Smižany

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých,...

pokračovať v čítaní

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách

Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti veriacich na bohoslužbách v nedeľu a prikázané sviatky. Dišpenz platí od dnes, 1. októbra, až do odvolania. O udelení dišpenzu dnes biskupi informovali svojich kňazov v diecézach. Kňazov zároveň požiadali, aby najmä veriacich, ktorí sú vo vyššej miere ohrození poprosili, nech uprednostnia sledovania bohoslužieb...

pokračovať v čítaní