IDEOLÓGIA RODOVEJ ROVNOSTI

V sobotu 5. októbra 2013, v deň spomienky na sv. sestru Faustínu Kowalskú, sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva po sv.omši o 15:30 a následnom uctení relikvii sv. sestry Faustíny uskutočnila prednáška, na aktuálnu tému: Ideológia rodovej rovnosti. Túto tému nám vysvetlil ThDr. Martin Koleják PhD. Rozobral nám aj problematiku LGBTI....

pokračovať v čítaní