páter Peter Klubert SAC

predstavený rehoľnej komunity v Spišskej Novej Vsi

páter Andrej Pierwała SAC

výpomocný duchovný