Svätá omša

Detail udalosti

  • štvrtok | 07.04.2017
  • 05:00
  • Nám. M. Pajdušáka 3, 053 11 Smižany

Svätá omša alebo slávenie eucharistie je eucharistická bohoslužba.
Podľa katolíckeho chápania nie je slávenie eucharistie iba pripomienkou poslednej večere Ježiša Krista s jeho učeníkmi, ale tiež reálnou prítomnosťou Ježiša Krista a tiež sprítomnením jeho obety na kríži. Je to tiež oslava Kristovho zmŕtvychvstania.

Rímskokatolícka svätá omša sa delí na dve základné časti:

  • liturgia slova
  • liturgia eucharistie