• jan2021

  Drahí bratia a sestry, ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať nedeľu Krstu Krista Pána. Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy ThLic. Róbert Neupauer, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie. Túto pomôcku vám vrelo odporúčame. Liturgia domácej Cikrvi na nedeľu Krstu Krista Pána...

 • Drahí bratia a sestry, ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať slávnosť Zjavenia Pána. Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy ThLic. Róbert Neupauer, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie. Túto pomôcku vám vrelo odporúčame. Liturgia domácej Cikrvi na slávnosť Zjavenie Pána „B“: PDF...

 • Drahí bratia a sestry, ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať 2. nedeľu po Narodení Pána. Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy ThLic. Róbert Neupauer, ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie. Túto pomôcku vám vrelo odporúčame. Liturgia domácej Cikrvi na 2. nedeľu po...

 • Drahí bratia a sestry! Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás významovo veľmi bohatý: Je cirkevnou slávnosťou Panny Márie Bohorodičky a svetovým dňom modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je začiatkom nového kalendárneho roka aj Dňom vzniku Slovenskej republiky. Možno nájsť spoločného menovateľa, ktorým by sa dali...

 • dec2020

  Vzhľadom k sprísneniu protiepidemických opatrení Vládou SR dňa 31. 12. 2020 sa s platnosťou od 01. 01. 2021 ZAKAZUJE SLÁVIŤ SVÄTÉ OMŠE S VEREJNOSŤOU – naše kostoly budú pre verejnosť zatvorená. Prijaté úmysly slúžime súkromne v kaplnke.

 • Milí bratia a sestry, milí priatelia, keď si sadáme za štedrovečerný stôl, lámeme oblátky a dávame medom krížik na čelo tým, ktorých máme radi, tušíme, že sa stávame súčasťou niečoho veľkého. Jestvujú snahy premenovať sviatok narodenia Krista na „sviatky zimy, sviatky rodiny, sviatky pokoja“ a pod., len aby sme slovo...

 • Farská charita

  19.12.2020

  Pozývame Vás pridať sa k dobrému dielu. Kontakt nájdete TU

 • nov2020

  Drahí bratia a sestry, ponúkame vám Liturgiu domácej cirkvi pre naše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať Advent 2020. Tieto texty pripravil kňaz Spišskej diecézy prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD., ktorému aj touto cestou vyjadrujeme veľké poďakovanie. Túto pomôcku vám vrelo odporúčame. Liturgia domácej Cikrvi na Advent 2020...

 • V tomto týždni sa malo konať tretie stretnutie v rámci 3. ročníka DŠVs témou: „Verím v Ježiša Krista“. V dôsledku aktuálne platných mimoriadnych prísnych opatrení sa osobné stretnutia s veriacimi neuskutoční, preto prednášku s prezentáciou si môžete stiahnuť: DIECÉZNA ŠKOLA VIERY III – VERÍM V JEŹIŚA KRISTA – Mons. BIEĽAK.docx ŠKOLA VIERY...

 • Vianoce všetkým

  14.11.2020

  Túžiš, aby aj deti v detskom domove tento rok dostali niečo pod stromček? Môžeš k tomu pomôcť aj ty.