• dec2021

  Milí veriaci! Žiaľ, aj tohtoročné vianočné sviatky sú poznačené obmedzeniami, ktoré nedovoľujú všetkým veriacim zúčastňovať sa na bohoslužbách v našich chrámoch. Aj z toho dôvodu pripravil kežmarský farár a dekan prof. František Trstenský brožúru, v ktorej veriacim približuje vianočné texty podľa Lukášovho evanjelia. Jednotlivé biblické texty František Trstenský doprevádza krátkymi...

 • Každý deň: čítaj, uvažuj a pomodli sa na daný úmysel. Súbor na stiahnutie: súbor pre štvrtý týždeň

 • Tento rok sme si pre najmenších pripravili adventnú aktivitu, ktorú budeme pravidelne každú sobotu zverejňovať. Na konci Adventu si túto aktivitu vyhodnotíme a nezabudneme na odmenu pre usilovných. Mladí farnosti Smižany.   Súbory na stiahnutie – štvrtý týždeň: Advent 2021 – kartičky úlohy pre štvrtý adventný týždeň

 • Každý deň: čítaj, uvažuj a pomodli sa na daný úmysel. Súbor na stiahnutie: súbor pre tretí týždeň

 • Tento rok sme si pre najmenších pripravili adventnú aktivitu, ktorú budeme pravidelne každú sobotu zverejňovať. Na konci Adventu si túto aktivitu vyhodnotíme a nezabudneme na odmenu pre usilovných. Mladí farnosti Smižany.   Súbory na stiahnutie – tretí týždeň: Advent 2021 – kartičky úlohy pre tretí adventný týždeň

 • Každý deň: čítaj, uvažuj a pomodli sa na daný úmysel. Súbor na stiahnutie: súbor pre druhý týždeň

 • Tento rok sme si pre najmenších pripravili adventnú aktivitu, ktorú budeme pravidelne každú sobotu zverejňovať. Na konci Adventu si túto aktivitu vyhodnotíme a nezabudneme na odmenu pre usilovných. Mladí farnosti Smižany.   Súbory na stiahnutie – druhý týždeň: Advent 2021 – kartičky úlohy pre druhý adventný týždeň  

 • nov2021

  Latinské slovo „adventus“ v preklade znamená „príchod.“ Štyri sviece symbolizujú štyri nedele Adventu. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať návrat Pána Ježiša. Zelená farba venca je symbolom nádeje a života v Kristovi, ktorý nikdy nezaniká. Keď zažíname postupne každú nedeľu o jednu sviecu viac, pripomíname si rastúce túžobné...

 • Každý deň: čítaj, uvažuj a pomodli sa na daný úmysel. Súbor na stiahnutie: súbor pre prvý týždeň

 • Tento rok sme si pre najmenších pripravili adventnú aktivitu, ktorú budeme pravidelne každú sobotu zverejňovať. Na konci Adventu si túto aktivitu vyhodnotíme a nezabudneme na odmenu pre usilovných. Mladí farnosti Smižany.   Súbory na stiahnutie – prvý týždeň: Advent 2021 – kartičky úlohy pre prvý adventný týždeň