páter Leonard Lasota SAC

predstavený rehoľnej komunity v Smižanoch