páter Adam Łuba SAC

predstavený rehoľnej komunity v Smižanoch