1. PÔSTNA NEDEĽA (22.02.2015) PDF Vytlačiť E-mail
 Farské oznamy

- Slovenská katolícka charita pripravila už štvrtý ročník zbierky Pôstna krabička pre Afriku, ktorá je zameraná na pomoc chudobným deťom a rodinám v subsaharskej Afrike. Výťažok zbierky bude použitý na podporu zdravotníckeho centra v Rwande a centra pre deti s HIV v Ugande. Charita poslala Pôstne krabičky do viac ako 630 farností na celom Slovensku. Všetci veriaci sú pozvaní zapojiť sa do tohto projektu. Obálky s krabičkou sú pred oltárom. Každý si jednu môže vziať domov. Celý pôst do nej môže vkladať drobné dary a nakoniec poslať vyzbieranú sumu na uvedený účet. Na stránke www.charita.sk sa môžete dozvedieť viac informácií, kde je možné aj prispieť na spomínané projekty. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

- Pozývame vás v pondelok po večernej sv. omši do svätyne na vyloženie Sviatosti Oltárnej, na záver ktorej sa spoločne pomodlíme vešpery o 20.45 hod.

- V stredu bude vo farskom kostole o 19.15 hod. sv. omša pre mužov.

- V piatok bude vo Svätyni Božieho milosrdenstva Nikodémova Noc.

- Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- Na nové okná farského kostola sa vyzberalo 2026,36 €.

- Dnešná zbierka je na Spišskú katolícku charitu. Pán Boh zaplať za všetky vaše dary.

- Organizuje sa púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 15. augusta. Zapisovať sa môžete na farskom úrade do konca marca.

Farský kostol

- Pobožnosti krížovej cesty budú pre deti v piatky o 16.00 hod. 

  Okrem toho krížové cesty budú:  - v nedeľu na Kalvárii v rámci popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod.,

                                                            - v utorok v Rómskej Kolónii o 16.00 hod.,

                                                            - vo štvrtok po večernej svätej omši - pripravujú ju rodiny,

                                                            - v piatky o 17.30 hod.,

                                                            - v piatky o 19.15 hod. - pripravuje ju mládež.

- Skúška detského spevokolu bude v sobotu o 14.00 hod. a oázové stretnutia o 15.00 hod.

- Na okná kostola manželia Ján a Anna Bartošovci obetovali 100 €. Pán Boh zaplať.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 6 – p. Heleny Rerkovej. Ďakujeme tým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Pobožnosti krížovej cesty budú pre deti v piatky o 16.15 hod. Bude pripravená aj aktivita.

  Okrem toho krížové cesty budú:  - v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15.00 hod.,

                                                            - v piatky o 17.50 hod.

  Každú nedeľu pozývame na krížovú cestu o 14.30 hod. na Smižiansku Kalváriu.

- Na svätyňu z pohrebu Jána Satalu obetovali 180 €. Pán Boh zaplať.

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Duklianskej 50 a 52. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 3 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 510231