34. NEDEĽA CEZ ROK SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA (23.11.2014) PDF Vytlačiť E-mail

 Farské oznamy

- Dnes sa počas popoludňajšej pobožnosti bude pred vyloženou Oltárnou Sviatosťou konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Táto pobožnosť sa bude konať pri oltári Krista Kráľa, preto by bolo dobré, aby sme sa zhromaždili v bočnej lodi. Dnešným dňom zároveň končíme rok viery. Preto touto pobožnosťou budeme ďakovať aj za dar tohto roka!

- Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 869,22 €.

- V piatok mládežnícka svätá omša nebude.

- V piatok vo Svätyni Božieho milosrdenstva bude „Nikodémova noc.“

- 25. novembra, v utorok, v priestoroch Cirkevnej materskej škôlky v Smižanoch od 8.00 hod. sa uskutoční odber krvi. Podrobnosti nájdete na plagáte. Všetkých vrelo povzbudzujeme – pomôžme tým, ktorí čakajú našu pomoc a ktorí našu krv veľmi potrebujú.

- Na budúcu nedeľu počas svätej omše o 9.00 hod. a počas popoludňajšej pobožnosti bude posvätenie adventných vencov.

- Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu do pokladničiek pred kostolom.

Farský kostol

- Oázové stretnutia budú v sobotu o 15.00 hod. Všetky deti srdečne pozývame. Skúška detského spevokolu túto sobotu nebude.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 19 – p. Kataríny Hrušovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- V pondelok pozývame na stretnutie miništrantov, ktoré sa uskutoční po večernej sv. omši.

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Stolárskej 1 a 3. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 9 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 477689