20. NEDEĽA CEZ ROK (17.08.2014) PDF Vytlačiť E-mail

 Farské oznamy

- VÝZVA KONFERENCIE BISKUPOV SLOVENSKA K MODLITBE ZA MIER A ZMIERENIE V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka prenasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi. Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie do 22. augusta. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete. S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych konfliktov vo svete a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde. Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj.

- Preto každý deň až do piatku po sv. omšiach sa aj my v našej farnosti budeme modliť za mier a zmierenie medzi národmi. Na tento úmysel sa budeme modliť aj dnes počas popoludňajšej pobožnosti, na ktorú vás všetkých pozývame. Na tento úmysel bude/bola sv. omša dnes o 9.00 hod.

- V piatok vo Svätyni Božieho milosrdenstva bude Nikodémova noc.

- Na budúcu nedeľu sa na Mariánskej hore v Levoči o 14.00 hod. bude sa konať 15. celoslovenská púť kresťanských demokratov. Po modlitbe sv. ruženca bude sv. omša a po nej gospelový koncert a neformálne stretnutia s občerstvením. Záujemcovia sa môžu zapísať do stredy, 20.augusta, v sakristii farského kostola a vo Svätyni. Odchod autobusu bude o 12.30 hod. od kultúrneho domu v Smižanoch.

Farský kostol

- Na kostol obetovali z krstu Róberta Lukačovského 30 € a z pohrebu Pavla Bartoša 200 €. Pán Boh zaplať.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 1 – p. Márie Kyseľovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva
- Ďakujeme za upratanie Svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Duklianskej 54 a 56. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 Dodatok

V sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.

Svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou - a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií - sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

 

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 6 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 444171