6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (01.05.2016) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- Dnes bude po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole požehnanie matiek v požehnanom stave.

- Minulú nedeľu bola zbierka pre potreby Ukrajiny. Vyzbieralo sa 975,86€. Pán Boh zaplať!

- Pokračujeme s deviatnikom pred birmovkou, ktorý je vždy po večernej sv. omši vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Birmovanci majú povinnosť zúčastniť sa na sv. omšiach a na deviatniku. Z tohto dôvodu aj tento týždeň mládežnícka sv. omša vo farskom kostole nebude. Birmovancov a ich príbuzných prosíme, aby sa spovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami. Na budúcu nedeľu bude vo svätyni o 10.30 hod. vyslúžená sviatosť birmovania. Preto všetky deti pozývame na detskú omšu do Farského kostola o 9.00 hod.

- Májové pobožnosti vo farskom kostole budú každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. Májové pobožnosti pre deti budú v piatky o 16.30 hod. Mariánske májové pobožnosti vo svätyni sú spojené s pobožnosťou o 15.00 hod.

- 14. mája sa na Mariánskej hore v Levoči uskutoční misijná púť detí. Na túto púť je potrebné prihlásiť sa do 7. mája v sakristii. Bližšie informácie nájdete na nástenke a v Emanueli.

- Celý mesiac máj sa v našej Provincii Krista Kráľa – v reholi Pallotínov, slúži denne 18 svätých omší na úmysly, ktoré ste napísali alebo napíšete na pripravené návratky, ktoré sa nachádzajú vzadu v kostole. Následne tieto úmysly vhoďte do krabičky pod fatimskou Pannou Máriou. Tieto úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca máj.

- Oznamujeme rodičom detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie, že rúcha si môžu vyzdvihnúť na Farskom úrade v Smižanoch v sobotu 7. mája od 8.00 hod. do 12.00 hod. Je potrebné, aby po rúcho prišli rodičia s dieťaťom. Záloha pri zapožičiavaní rúcha je 30€.

- Stretnutie rodičov detí z Cirkevnej školy a Komenského školy sa uskutoční zajtra po večernej omši vo farskom kostole. Stretnutie bude na farskej záhrade.

- V stredu pri príležitosti spomienky na sv. Floriána patróna požiarnikov, na večernú sv. omšu mimoriadne pozývame všetkých požiarnikov.

- Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána.

- V piatok sa začneme modliť Novénu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

- Na púť do Krakova – Łagevnik odchádzame v sobotu o 4.00 hod. Autobus za zastaví na zástavkách pri farskom kostole ako aj pri svätyni. Prosíme o dochvíľnosť, lebo čakať nebudeme a tak sa môže stať, že niekto ostane doma. Kvôli tejto púti modlitbové stretnutie v duchu Medžugoria bude až na budúcu sobotu 14. mája.

- V sobotu bude o 14.00 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej v spojení so všetkými chorými v modlitbe posvätného ruženca. Následne o 15.30 hod. bude svätá omša za chorých.

- Úmysly sv. omší na jún budeme zapisovať v sobotu od 11.00 hod. na fare a v centre Božieho milosrdenstva.

  

Farský kostol
- Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred svätými omšami a dodatočne v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod.
 
- Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 
- Skúška detského spevokolu bude v sobotu o 14.00 a oázové stretnutia budú o 15.00. Všetky deti srdečne pozývame.
 
- O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 24 – pani Dariny Farkašovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Dodatočná spoveď bude v piatok medzi sv. omšami počas adorácie Sviatosti Oltárnej.

- V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. všetkých birmovancov a ich rodičov. Ďakujeme za upratanie svätyne v tomto týždni.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 13 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 762963