22. NEDEĽA CEZ ROK (31.08.2014) PDF Vytlačiť E-mail

 Farské oznamy

- Na budúcu nedeľu bude vo farskom kostole po popoludňajšej pobožnosti výmena ružencových lístkov.

- V utorok o 8.00 hod. bude vo farskom kostole svätá omša pre cirkevnú školu, pri príležitosti otvorenia školského roka, na ktorú pozývame aj ostatných žiakov, vysokoškolákov, ale aj učiteľov. Na záver svätej omše bude posvätenie školských pomôcok a tašiek, preto prosíme prvákov, aby si ich nezabudli priniesť. Po sv. omši bude pokračovať slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015.

- Nový školský rok by bolo dobré začať s Pánom Bohom v posväcujúcej milosti. Preto zajtra budeme spovedať najmä žiakov vo farskom kostole od 16.30 hod. a vo Svätyni o 15.00 hod. ako aj od 17.30 do 18.30 hod.

- V piatok o 19.15 hod. bude svätá omša pre mládež. Na túto svätú omšu pozývame aj všetkých oázistov.

- Úmysly sv. omší na október budeme zapisovať v sobotu o 11.00 hod. na fare a vo vestibule rehoľno-formačného centra.

- V sobotu bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitbové stretnutie v duchu Medžugoria.

- Od budúcej nedele sväté omše o 9.00 hod. vo farskom kostole a o 10.30 hod. vo svätyni Božieho milosrdenstva budú s príhovorom pre deti. Všetky deti pozývame práve na tieto sväté omše.

- V sobotu 13. septembra plánujeme pešiu púťdo Iliašoviec. Podrobnejšie informácie budú na budúcu nedeľu.

- V nedeľu 14. septembra sa bude v našej farnosti konať odpustová slávnosť. Hosťami budú pátri karmelitáni. Prihovoria sa nám pri každej sv. omši vo farskom kostole. S odpustovou slávnosťou už tradične bude spojený Farfest – t. j. spoločná beseda na farskej záhrade.

Farský kostol

 - Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred rannou a večernou sv. omšou a dodatočne v stredu, štvrtok a piatok od 16.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.

- Stretnutie miništrantov a tých, ktorí by chceli miništrovať, sa uskutoční zajtra po večernej sv. omši na fare.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 3 – p. Márie Novotnej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- V utorok o 15.30 hod. bude vo Svätyni svätá omša pri príležitosti otvorenia školského roka, na ktorú pozývame žiakov, vysokoškolákov, rodičov ale aj učiteľov. Na záver svätej omše bude posvätenie školských pomôcok a tašiek, preto prosíme prvákov, aby si ich nezabudli priniesť.

- Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred sv. omšami a dodatočne vo štvrtok a piatok od 15.00 hod.

- Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.

- Na Svätyňu obetovala rodina Mederiova 100€.

- Ďakujeme za upratanie Svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Hutníckej 1, 3 a 5. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.


 

 Dodatok

V sobotu, 5. apríla Aliancia za rodinu, ktorá je iniciatívou viac ako 80 prorodinných organizácii, začala zbierať podpisy pod petíciu prezidentovi na vypísanie referenda o ochrane rodiny. V piatok, 11. apríla sa Konferencia biskupov Slovenska obrátila s výzvou na všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sme podporili tak petíciu, ako aj samotné referendum. K tomu nás vyzval aj náš diecézny biskup na Zelený štvrtok v katedrále. Dnes, na Nedeľu Božieho milosrdenstva, keď sú v Ríme svätorečení blahoslavený Ján XXIII. a blahoslavený Ján Pavol II., ktorý bol veľkým šíriteľom kultúry života, začíname zbierať podpisy aj v našej farnosti. Budete mať na to príležitosť hneď tu, pred kostolom. Okrem toho Vás prosím, aby ste sa sami aktívne zapojili do zberu: vypýtajte si od dobrovoľníka petičný hárok, oslovte ľudí vo svojom okolí, ktorí tu nie sú s nami, vysvetlite im, o čo ide a požiadajte ich o podporu petície.

Svojim podpisom na petičnom hárku dajme najavo naše presvedčenie, že podpora rodiny a manželstva má byť stredobodom verejného života. Odkážme takto svojim deťom, že manželstvo tvorené mužom a ženou - a predovšetkým rodina, ako miesto stabilného a láskyplného zázemia pre výchovu nových generácií - sú pre nás veľmi dôležité. Spoločne sa modlime za toto dielo, aby na jeho konci bolo viac ľudí, ktorí objavia krásu manželstva a rodiny a najmä aby bolo viac tých, ktorí napriek rozličným osobným skúsenostiam budú mať odvahu žiť podľa týchto ideálov.

Referendum nie je pre nás cieľom, ale prostriedkom. Zápasíme za dobrú vec, preto máme veľkú nádej, že na tomto diele spočinie Božie požehnanie. Nech nám táto občianska iniciatíva pomôže stať sa viac citlivými na tieto hodnoty a inšpiruje nás ku konkrétnej pomoci manželstvám a rodinám v núdzi.

 

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 10 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 448942