16. NEDEĽA CEZ ROK (17.07.2016) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- Počas prázdnin pozývame deti v doprovode dospelej osoby využiť priestory farskej záhrady, ktorá je prístupná v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod. Prosíme, aby ste deti neposielali samé v domnení, že sa o ne niekto postará.

- V piatok bude vo farskom kostole celodenná poklona Sviatosti Oltárnej.

- V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc.

- V sobotu sa vo svätyni uskutoční Púť žien. Preto pozývame všetky ženy, matky a dievčatá do svätyne. O 9.30 hod. bude modlitba sv. ruženca, o 10.00 hod. bude prednáška sr. M. Ludmily z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva z Nižného Hrušova na tému „Milosrdenstvo je úlohou a výsadou“ a po nej bude o 11.00 hod. sv. omša za ženy, ktorú bude celebrovať páter Vladimír Peklanský.

- Vo svätyni bola dokončená úprava strechy (odvetrávacie komínky, dilatácia strechy), fasády stien a veží (tenkovrstvová silikónová omietka). Zatiaľ nás všetko stálo 45 383,86€. Do zimy chceme opraviť aj okná, ktoré sú osadené na najvyššom mieste, keďže sú vo veľmi zlom stave a cez ne nám do svätyne zateká.

- Pozývame Vás na pešiu púť v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva, ktorá sa uskutoční v termíne od 20. - 26. augusta 2016. Bližšie informácie o púti:

Odkiaľ a kam: z kostola Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Michalovciach do Svätyne Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi.

Dĺžka trasy: približne 145 km

Kontakt: P. Artur Cierlicki SAC, tel.: 0911 083 641 ,,Osobitným znakom svätého roka je putovanie (...), pútnik kráčajúci cestou do vytúženého cieľa. Ak tam chceme dôjsť, musíme každý podľa svojich síl vykonať istú púť. Táto púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Púť nech je teda popudom na obrátenie: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme milosrdní voči druhým ako je Otec milosrdný voči nám.”

/z buly „Misericordiae vultus“ pápeža Františka/

 

 
Farský kostol
- Na budúcu nedeľu bude farská zbierka.
 
- Na kostol obetovali: bohuznámi 50€ a 100€ a z pohrebu Margity Lukašovej 155€. Pán Boh zaplať!
 
- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 8 – p. Anny Bartošovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.
 
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie svätyne.

- Ďakujeme za všetky milodary, ktorými prispievate na dokončenie fasády svätyne.

- Na svätyňu obetovali bohuznámi: 100€, 20€ a 10€. Pán Boh zaplať!

- V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu po večernej sv. omši veriacich z ulice Hrnčiarskej 1 a 2. Ďakujeme za upratanie svätyne v tomto týždni.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 8 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 817279