4. NEDEĽA CEZ ROK (01.02.2015) PDF Vytlačiť E-mail
 Farské oznamy

- Dnes po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- Do piatku pokračujeme s Deviatnikom k Duchu Svätému za Referendum o ochrane rodiny a manželstva. V piatok na záver deviatnika bude celodenná poklona v obidvoch kostoloch. Vo svätyni bude poklona od 9.00 hod. Nájdime si chvíľku pre Eucharistického Krista a prosme o záchranu základných hodnôt v našom národe.

- Zajtra je sviatok Obetovania Pána. Na začiatku sv. omší bude posvätenie sviec.

- Požehnanie hrdiel pri spomienke sv. Blažeja bude v stredu v rámci svätých omší.

- Úmysly sv. omší na marec budeme zapisovať v sobotu od 11.00 hod. na fare a vo vestibule Rehoľno-formačného centra.

- Svätá omša pre birmovancov ôsmych tried bude v piatok o 19.15 hod. vo farskom kostole. Účasť birmovancov je povinná!

- V sobotu bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitbové stretnutie v duchu Medžugoria.

- Od štvrtku budeme mať v našej farskej komunite návštevu bohoslovcov z nášho Pallotínského seminára. Na budúcu nedeľu počas dopoludňajších sv. omší spestria liturgiu svojou prítomnosťou.

- Organizuje sa púť do Medžugoria, ktorá sa uskutoční v dňoch 6. - 15. augusta. Zapisovať sa môžete na farskom úrade do konca marca.

- Tí, ktorí cítia v sebe kňazské povolanie a chcú študovať dennou formou katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, nech o svojom úmysle informujú vlastného farára. Prihlášky treba zaslať do 28. februára 2015. Podmienky prijatia na štúdium Katolíckej teológie sú zverejnené na internetovej stránke Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka: http://ks.kapitula.sk/sk/info_pre_kandidatov

Farský kostol

- Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred svätými omšami a dodatočne v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.

- Skúška detského spevokolu bude v sobotu o 14.00 hod. a oázové stretnutia budú o 15.00 hod.

- Na kostol obetovali: z krstu Sebatiana Šujana 50 € a z pohrebov Michala Potoka 100 €, Jána Oravca 110 € a Tibora Duľu 75 €. Pán Boh zaplať za milodary.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 3 – pani Márie Novotnej. Ďakujeme tým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme každý deň pol hodiny pred svätými omšami a dodatočne vo štvrtok a piatok od 15.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Tkáčskej 5, 6 a 7. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 8 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 503181