12. NEDEĽA CEZ ROK (19.06.2016) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc.

- Dnes bude na farskej záhrade zavŕšenie ročnej práce v oázových skupinkách spojené s omeškaným dňom detí. Na spoločnú zábavu pozývame oázistov, miništrantov, lektorky, ale aj ostatné deti v doprovode dospelých. Program sa začne o 15.00 hod. Bude aj opekačka.

- V stredu bude vo farskom kostole o 19.15 hod. sv. omša pre mužov.

- V sobotu sa vo svätyni uskutoční púť miništrantov. Všetkých miništrantov srdečne pozývame. Program púte je na nástenke.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. Otca.

- Stretnutie rodičov detí, ktoré idú na Oázové leto, bude v piatok o 19.00 hod. na farskej záhrade. 

Farský kostol

- Minulú nedeľu bola farská zbierka. Vyzbieralo sa 747€.
 
- V utorok po večernej sv. omši vo farskom kostole bude stretnutie lektorov.
 
- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 4 - p. Marty Zekuciovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Minulú nedeľu bola zbierka na dokončenie svätyne. Vyzbieralo sa 1736,42€.

- Ďakujeme za všetky milodary, ktorými prispievate na dokončenie fasády svätyne.

- Na svätyňu obetovali bohuznámi 85€, 50€, 30€, z krstu Nicolasa Hančáka 20€, z pohrebu Eduarda Polovku 70€ a ruže č. 10, 11, 12 a 17, ktoré sú pri svätyni, obetovali 300€. Pán Boh zaplať!

- V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu po večernej sv. omši veriacich z ulice Hutníckej 12 a 14. Ďakujeme za upratanie svätyne v tomto týždni.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 2 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 799176