21. NEDEĽA CEZ ROK (23.08.2015) PDF Vytlačiť E-mail
 Farské oznamy

- Dnes po sv. omšiach je zbierka na dokončenie Svätyne Božieho milosrdenstva.

- Počas prázdnin v pondelok, stredu a piatok pozývame deti od 14.00 hod. do 17.00 hod. na farskú záhradu, kde môžu v prítomnosti animátorov a kamarátov stráviť popoludnia rôznymi aktivitami.

- V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc.

- 20. septembra organizujeme autobusový zájazd do Bratislavy na Pochod za život. Odchod bude okolo 5.00 hod. ráno. Zájazd bude stáť 22€. V tejto cene je autobus a tričká pre celý zájazd. Kvôli tričkám a objednaniu autobusu je potrebné, aby ste sa prihlásili najneskôr do budúcej nedele. Pri zápise sa platí záloha 10€ a je potrebné uviesť aj veľkosť trička. O podrobnostiach Vás budeme priebežne informovať.

- Tiež je možné dopraviť sa do Bratislavy špeciálnym vlakom. Podrobné informácie nájdete na nástenke.

- V utorok bude večernú sv. omšu vo svätyni celebrovať vdp. Marek Uličný a v kázni sa nám prihovorí o pomníku nenarodených a o úcte k životu. A vo štvrtok po večernej sv. omši si spoločne pozrieme v Rehoľno-formačnom centre film: „October baby“ o človekovi, ktorý prežil vlastný potrat.

Farský kostol
- O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 7 – pani Genovévy Nagranovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Vzadu vo svätyni sa nachádza Kniha modlitieb, do ktorej môžete zapisovať svoje úmysly, na ktoré sa modlíme každý deň počas Hodiny milosrdenstva.

- Vo svätyni sa pri oltári nachádza Putovné súsošie – pomník nenarodených, ktorý tu bude vystavený do konca augusta. Počas prítomnosti tohto pomníka sa modlíme o Božie milosrdenstvo zvlášť za tých, ktorí odporúčajú, schvaľujú, vykonávajú a sprostredkúvajú interrupciu, ale aj za tých, ktorí ju už podstúpili, aby milosrdný Ježiš vyliečil všetky ich rany.

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Tkáčskej 3 a 4. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 7 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 594532