4. PÔSTNA NEDEĽA (26.03.2017) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- V stredu sa v Rehoľno-formačnom centre po večernej sv. omši o 19.15 hod. uskutoční stretnutie tých, ktorí chcú prehĺbiť svoj vzťah k Božiemu Slovu.

- V sobotu vo farskom kostole po večernej sv. omši bude prvosobotná Mariánska pobožnosť.

- Na budúcu nedeľu v našej farnosti bude misijná animácia, ktorú budú sprevádzať pátri pallotíni z Rwandy. Jeden z otcov zakladateľov misie v Rwande, páter Stanislav Filipek SAC, a aj domorodý kňaz, súčasný provinciál, páter Niyonzima Eugène SAC. Prihovoria sa nám pri každej sv. omši a po popoludňajšej sv. omši vo svätyni, teda okolo 16.30 hod., bude s nimi aj misijná beseda, na ktorú vás všetkých pozývame.

- Veľký pôst je príležitosťou k tomu, aby sme robili pokánie a v sebazaprení sa zriekali toho, čo máme radi v prospech nášho duchovného života, ale aj v prospech ľudí, ktorí sú vo väčšej núdzi ako my. Jednou z týchto možností je aj to, k čomu povzbudzujeme už siedmy rok za sebou. Zrieknime sa na budúcu nedeľu druhého obedného chodu a peniaze, ktoré by sme použili na prípravu tohto jedla, obetujme na pomoc pre potrebujúcich. Nejde len o to, aby sme prispeli nejakou finančnou čiastkou, ale predovšetkým o to, aby sme aj fyzicky pocítili, že sme sa o "svoj obed" podelili s niekým, kto to potrebuje viac ako my. Prosíme teda tých, ktorí sa rozhodnú zapojiť do tejto akcie, aby ušetrenú sumu v nedeľu po svätých omšiach vložili do pokladničiek, ktoré budú mať na starosti miništranti.
Zbierka bude pre Comunitu Cenacolo v Královej pri Senci.

- V sobotu skauti pozývajú na krížovú cestu na Matku Božiu. Stretneme sa o 10.30 hod. na Košiarnom briežku. Krížová cesta začne až o 12.00 hod. pod Matkou Božou. Všetkých srdečne pozývame zažiť krížovú cestu v krásnom prostredí prírody.

- Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- Milí rodičia budúcich prvákov!
Riaditeľstvo Základnej školy Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch Vás srdečne pozýva na zápis do prvého ročníka pre školský rok 2017/2018, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2017, t.j. pondelok a utorok od 15.00 do 18.00 hod. 
Škola ponúka kvalitné vzdelanie, kresťanskú formáciu a rodinnú atmosféru. Výsledkom sú nadpriemerné výsledky v celoslovenských testovaniach, vyučovanie cudzích jazykov od prvého ročníka s možnosťou návštevy pobočky Jazykovej školy priamo v priestoroch školy a formovanie hodnotového postoja detí k úcte v rodine a životu. 
Viac informácií nájdete na nástenke, v Emanueli a na stránke školy.

 
Farský kostol

- Pobožnosti krížovej cesty sú pre deti v piatky o 16.00 hod. 
Okrem toho krížové cesty sú:
• v nedeľu na Kalvárii v rámci popoludňajšej pobožnosti o 14.30 hod., 
• v utorok o 16.00 hod. na rómskej kolónii,
• vo štvrtok – po večernej sv. omši - pripravujú ju rodiny,
• v piatky - po večernej svätej omši,
• v piatky o 19.30 hod. - pripravuje ju mládež.

- Detský spevokol bude v sobotu o 14.30 hod. a oázové stretnutia od 15.00 do 16.30 hod.

- Na kostol obetovali z pohrebu Jána Bartoša 210€. Pán Boh zaplať!

- O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 24 – p. Dariny Farkašovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.


 
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Pobožnosti krížovej cesty sú pre deti v piatky o 16.15 hod. Prebieha aj zaujímavá aktivita.
Okrem toho krížové cesty sú:
• v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti o 15.00 hod., 
• v utorok o 16.00 hod. na rómskej kolónii,
• v piatky po večernej sv. omši,
• každú nedeľu pozývame na krížovú cestu o 14.30 hod. na smižiansku Kalváriu.

- Na svätyňu obetovali z krstu Bruna Salaja 20€ a z krstu Tessy Tarajčákovej 20€. Pán Boh zaplať za všetky milodary!

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Kolárskej 2 a 4. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 5 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 955399