28. NEDEĽA CEZ ROK (15.10.2017) PDF Vytlačiť E-mail
 Farské oznamy 

- Dnes na tretiu nedeľu v mesiaci bude popoludňajšia ružencová pobožnosť vo farskom kostole spojená s uctením si relikvií sv. Kríža.

- Minulú nedeľu bola zbierka na dokončenie svätyne. Vyzbieralo sa 1810,89€.

- Vo štvrtok bude vo farskom kostole modlitba za uzdravenie spojená z ružencovou pobožnosťou.

- V pondelok, 16.10., o 18.00 hod a v utorok, 17.10., o 7.00 budú v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule sláviť svätú omšu všetci biskupi Slovenska. Pozývame veriacich na túto svätú omšu.

- Iniciatíva Jeden milión detí sa modlí ruženec sa celosvetovo stretla s veľkým ohlasom. V minulom roku sa modlitebnej iniciatívy zúčastnili deti v 69 krajinách. Aj tento rok pozývame podieľať sa na tom, aby sa 18. októbra 2017 o 9.00 hod. deti na všetkých kontinentoch modlili ruženec za pokoj vo svete. My sa budeme spolu s deťmi modliť vo svätyni o 18.00 hod.

- Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už pätnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Jej cieľom je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate a modliť sa za ich rodiny a za zmenu zmýšľania tých, ktorí podporujú alebo priamo sa podieľajú na vykonávaní potratov. Spomienku na zomrelé nenarodené deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra, v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením sa v kruhu rodiny alebo v spoločenstve. Originálnu symbolickú sviečku s logom kampane v sklenenom (4€) alebo plastovom (1€) prevedení si môžete zakúpiť vzadu v kostole a podporiť tak aktivity a projekty ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti od počatia. Viac informácií na stránke: www.sviecka.forumzivota.sk

- V rámci jubilejného roka sv. Martina bude v sobotu vo svätyni o 17.00 hod. pobožnosť k sv. Martinovi s katechézou, ktorá nám pomôže obliekať sa do Krista. Po pobožnosti bude večerná sv. omša v spojení s rádiom Lumen. Všetkých vás srdečne pozývame.

- Na budúcu nedeľu bude vo svätyni odpustová slávnosť pri príležitosti spomienky na sv. Jána Pavla II, pápeža Božieho milosrdenstva. Slávnostnej sv. omši o 15.30 hod. bude predsedať vdp. Ľubomír Vojtašák, pán farár z Ferčekoviec. Po každej sv. omši si uctíme relikvie tohto Veľkého pápeža. V tento deň bude možnosť pozrieť si aj dary, ktoré dostal.

- Celý mesiac november slúžia pallotíni denne 25 svätých omší na úmysly zosnulých, ktorých mená nám môžete napísať na pripravené návratky, ktoré nájdete vzadu v kostole a odovzdať v sakristii alebo na fare.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.

Farský kostol

- Ružencové pobožnosti sú každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. Prosíme, aby ste sa spoločný ruženec pred sv. omšami nemodlili. Výnimkou budú utorky, v ktoré sa ruženec budeme modliť v rámci Večeradla pred sv. omšou. Modlitbu ruženca vedú:
dnes – členovia živého ruženca (r. č.: 14 a 15),
pondelok – členovia živého ruženca (r. č.: 16 a 18),
utorok – členovia Rodiny Nepoškvrnenej v rámci Večeradla,
streda – členovia živého ruženca (r. č.: 19 a 20) 
štvrtok – rodičia, katechéti a učitelia,
piatok – mládež a miništranti,
sobota – lektori,
nedeľa – členovia živého ruženca (ruže č.: 21 a 22).

Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod. Pre deti je pripravená aktivita.

- Stretnutie miništrantov bude zajtra po večernej sv. omši.

- Detský spevokol bude v sobotu o 14.30 hod. a stretnutia pre deti od 15.00 do 16.30 hod.

- Na kostol obetovali: zo svadby Jany a Martina Murgačových 50€ a z pohrebu Františky Matejkovej 100€. Pán Boh zaplať za milodary!

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 3 - p. Márie Novotnej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol. 

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Ružencové pobožnosti sú každý deň pol hodiny pred Hodinou milosrdenstva a priamo po večernej svätej omši. V stredu o 18.00 hod. a v nedeľu len o 14.30 hod. Modlitbu ruženca vedú:
pondelok – členky hnutia Modlitby matiek,
utorok – muži,
streda – deti (o 18.00 hod.),
štvrtok – ženy,
piatok – členovia živého ruženca,
sobota – lektori,
nedeľa – miništranti a mládež.

Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod. Pre deti je pripravená aktivita.

- Na svätyňu obetovali: bohuznámi 50€ a 30€ a birmovanci z púte Rómov 135€. Pán Boh zaplať za všetky milodary!

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu do 9.00 hod. veriacich z ulice Kolárskej 1, 3 a 5.


 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 23 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 1056130