2. ADVENTNÁ NEDEĽA ROK (04.12.2016) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- Dnes po sv. omši o 10.30 hod vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- Dnes po popoludňajšej pobožnosti vo farskom kostole bude výmena ružencových tajomstiev.

- Minulú nedeľu bola jesenná zbierka na charitu. Vyzbieralo sa 1277€. Pán Boh zaplať.

- Všetkých Vás srdečne pozývame na benefičný adventný koncert „Ako dlho Ti potrvá cesta a kedy sa vrátiš?“, ktorý si pre Vás pripravili mladí nielen z našej farnosti. Chceme s Vami prežiť atmosféru prípravy na vianočné sviatky, preto všetkých čakáme 11.12.2016 o 16:30 (po sv. omši o 15:30) vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Výťažok z tohto koncertu bude venovaný, ako milodar, na výstavbu kaplnky na Pobreží Slonoviny v Afrike.

- Tak ako minulý rok, bude v našej farnosti prebiehať akcia „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“. Obraz bude putovať od 15. decembra až do vianočnej vigílie. Prijatie obrazu je spojené so spoločnou modlitbou celej rodiny. Predpokladáme, že rodiny, ktoré prijali obraz v minulom roku, ho príjmu aj tento rok. Preto ak sa niektorá z minuloročných rodín nechce do tejto akcie zapojiť, je potrebné, aby sa odhlásila ešte dnes. Nové rodiny sa môžu nahlásiť do budúcej nedele.

- Aj tento rok sa bude v našej farnosti konať Dobrá novina. Deti, ktoré by sa chceli zapojiť do tejto akcie prosíme, aby sa dnes po detských sv. omšiach prišli zapísať k hudobníkom.
Dobrá novina sa bude konať aj vo farskom kostole aj vo svätyni. Nebude sa chodiť po domoch. Prvé stretnutie detí, ktoré chcú vystupovať vo svätyni bude v piatok o 15.00 hod. v centre Božieho milosrdenstva a pre deti, ktoré chcú vystupovať vo farskom kostole bude stretnutie v piatok o 16.00 hod. v čajovni.
Prosíme rodičov a starých rodičov, aby podporili deti, aby sa zapojili do tejto peknej radostnej zvesti ohlasovania narodenia Pána.

- Ranné rorátne sväté omše sú vo farskom kostole o 6.30 hod. a vo Svätyni Božieho milosrdenstva o 6.00 hod. Pozývame na ne všetkých. Pre deti je pripravená aktivita.

- Vo štvrtok 8. decembra máme prikázaný sviatok - slávnosť NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE. Sväté omše vo farskom kostole budú o 6.30, 15.00 a 18.00 hod. O 14.00 hod. bude stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v spojení so všetkými chorými.
Sväté omše vo Svätyni Božieho milosrdenstva budú o 6.00, 15.30 a 18.30 hod.

- V piatok bude vo farskom kostole Nikodémova noc.

- V sobotu od 11.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na január.

- Koleda – pastoračná návšteva rodín kňazom – sa bude konať v našej farnosti po sviatkoch. Návratky ku kolede nájdete pri vchodoch do kostola a v sakristii. Prosíme, aby ste návratky odovzdali v sakristii do 18. decembra.

- Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočni v stredu, 7. decembra, od 9.00 hod. Podrobnosti nájdete na plagáte.

 
Farský kostol

- V sobotu oázové stretnutia a detský spevokol nebudú.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 5 – pána Štefana Gondu. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

 
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Dnes o 14.20 hod. bude vo Svätyni pravidelné stretnutie ruže a o 15.00 hod. prežijeme Hodinu milosrdenstva v spojení s rádiom Lumen.

- Na svätyňu obetovali z krstu Jaroslava a Veroniky Šarišských 20€. a z pohrebu Jozefa Rerka 200€. Pán Boh zaplať.

- Ďakujeme za všetky milodary, ktorými prispievate na dokončenie svätyne.

- V tomto týždni pozývame na upratovanie do svätyne v sobotu o 9.00 hod. veriacich z ulice Hutníckej 1, 3, 5. Ďakujeme za upratovanie svätyne v tomto týždni.

 

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 7 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 905628