KVETNÁ NEDEĽA (29.03.2015) PDF Vytlačiť E-mail
 Farské oznamy

- V rámci akcie „Podeľ sa obedom“ sme minulú nedeľu ako pomoc pre združenie Ranč Emanuel vyzbierali 1203,08 €.

- Dnes od 14.00 hod. do 16.30 hod. bude vo Svätyni Božieho milosrdenstva veľkonočná spoveď.

- Ku chorým pôjdeme zajtra od 9.00 hod.

- V stredu po večernej svätej omši, ktorá bude vo farskom kostole o 17.00 hod., bude pobožnosť krížovej cesty ulicami Smižian. Všetkých srdečne pozývame.

- Piatok, deň Pánovho umučenia a smrti, je dňom záväzného pokánia v celej Cirkvi; vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst. Poriadok obradov počas Veľkonočného Trojdnia nájdete na nástenke a v Emanueli.

- Dobrovoľníčky farskej charity pripravili veľkonočné pozdravy a ozdoby, ktoré si môžete zaobstarať za dobrovoľný príspevok dnes po svätých omšiach. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať!

- V snahe zmierniť utrpenie našich bratov a sestier vo viere, v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a v solidarite s ťažko skúšanými cirkvami, sa dnes koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Rovnako sa obraciame na všetkých veriacich s naliehavou prosbou o modlitby za mier a zmierenie medzi národmi.

- Na Veľkonočnú nedeľu po sv. omši o 10.30 vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- V nedeľu, 12. apríla, sa bude vo Svätyni Božieho milosrdenstva konať odpustová slávnosť pri príležitosti Sviatku Božieho milosrdenstva. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať Mons. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi. Viac informácií nájdete na nástenke.

Farský kostol

- Dnes o 14.30 hod. pozývame na krížovú cestu na našu Kalváriu.

- Stretnutie lektorov bude v pondelok po večernej sv. omši.

- Skúška detského spevokolu bude vo štvrtok o 11.00 hod.

- Svätenie jedál bude v sobotu po Veľkonočnej vigílii, v nedeľu o 6.40 hod. ráno a po svätej omši o 7.00 hod.

- Na Veľkonočnú nedeľu a Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu, okrem večernej svätej omše. V tieto dni popoludňajšia pobožnosť nebude.

- Na okná do kostola obetovali traja bohuznámi po 100 €, dvaja po 50 € a jedna 10 €.

- O čistotu farského kostola sa postará mládež vo štvrtok od 9.00 hod. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Na Veľký piatok o 15.00 hod. bude krížová cesta, po nej sa začíname modliť novénu pred Sviatkom Božieho milosrdenstva.

- Svätenie jedál bude v sobotu po Veľkonočnej vigílii a v nedeľu o 8.00 hod.

- Na Veľkonočnú nedeľu budú sväté omše o 9.00, 10.30, 15.30 a o 19.00 hod. Na Veľkonočný pondelok budú sväté omše ako v nedeľu okrem večernej svätej omše o 19.00 hod.

- Ďakujeme za upratanie kostola. Upratovanie pred veľkonočnými sviatkami bude vo štvrtok od 9.00 hod. O pomoc prosíme všetkých bez presného určenia. Veríme, že napriek povinnostiam a prípravám na sviatky doma si nájdete čas aj na upratanie kostola. Budeme radi, ak nám príde pomôcť aj mládež. Bude sa upratovať aj okolie.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 1 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 523695