21. nedeľa cez rok (21.08.2016) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- Počas prázdnin pozývame deti v doprovode dospelej osoby využiť priestory farskej záhrady, ktorá je prístupná v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 17.00 hod. Prosíme, aby ste deti neposielali samé v domnení, že sa o ne niekto postará.

- V tomto týždni navštívi našu farnosť bývalý farár Wincent Chodowicz spolu s dychovkou. Zúčastnia sa na večerných sv. omšiach vo farskom kostole v utorok a vo svätyni v stredu. Po omšiach budú krátke vystúpenia. Srdečne vás pozývame na tieto stretnutia.

- V piatok o 15.00 hod. privítame prvú pešiu púť do Diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva, ktorá sa začala v Michalovciach. Všetkých srdečne pozývame na spoločnú svätú omšu o 15.30 hod.
V piatok bude vo Svätyni Nikodémova noc.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na dokončenie Svätyne Božieho milosrdenstva.

- V nedeľu 11. septembra sa bude v našej farnosti konať odpustová slávnosť. Hosťom a kazateľom bude páter Zbigniew Gerlak z rehole misionárov saletinov. Páter Zbigniew sa nám prihovorí na omšiach o 7.00 hod., 9.00 hod. a o 11.00 hod. Po sv. omšiach si uctime relikvie svätého kríža.
S odpustovou slávnosťou je už tradične spojený Farfest – t. j. spoločná beseda na farskej záhrade.

 

Farský kostol
- Na kostol obetovali: z pohrebu Márie Fulierovej 100€ a zo svadby Lucie a Adama Mošpánových 50€. Pán Boh zaplať!

-O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 15 – p. Márie Stadtherrovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

  
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Ďakujeme za všetky milodary, ktorými prispievate na dokončenie svätyne.

- Na svätyňu obetovali: bohuznámi 2x100€. Pán Boh zaplať!

- V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. veriacich 
zo Strojníckej ulice 1 a 2. Ďakujeme za upratanie svätyne v tomto týždni.

 

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 9 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 836661