27. NEDEĽA CEZ ROK (04.10.2015) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- S veľkou radosťou v srdci oznamujeme, že Apoštolská penitenciária, kvôli upevneniu nábožnosti veriacich a pre spásu duší na prosbu otca biskupa Štefana Sečku, láskavo udelila možnosť získať plnomocné odpustky, všetkým a každému veriacemu v Krista, a prostredníctvom príhovoru aj dušiam v očistci, pod podmienkou, že po opravdivej ľútosti, spovedi a pristúpení k Svätému prijímaniu, navštívia ako pútnici Diecéznu Svätyňu Božieho milosrdenstva a tam sa kvôli šíreniu svätej viery nábožne zúčastnia nejakého posvätného slávenia, či zbožnej pobožnosti k úcte Božieho milosrdenstva.

- Dnes sa v Ríme začína zasadanie biskupskej synody o rodine s témou: „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“. Toto zasadnutie potrvá až do 25. októbra. Vnímajúc dôležitosť a neľahké výzvy, pred ktorými synoda stojí a reagujúc na výzvy Svätého otca Františka, v závere svätých omší až do 25. októbra sa spolu budeme modliť modlitbu Svätého otca Františka ku Svätej rodine. Modlitba je na kartičkách vzadu a v Emanueli.

- Dnes po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- Dnes bude vo farskom kostole po popoludňajšej pobožnosti výmena ružencových lístkov. Bude tiež stretnutie „Zlatej Ruže“ a stretnutie horliteliek.

- V piatok bude vo farskom kostole „Nikodémova noc“. Pozor, menia sa hodiny Nikodémovej noci. Od teraz vyloženie sviatosti Oltárnej bude priamo po mládežníckej omši, čiže okolo 20.00 hod. a trvať bude do 23.00 hod. Dôvodom je to, že medzi 23.00 hod. a polnocou už skoro nikto neprichádzal.

- Na potreby farnosti rodičia birmovancov obetovali 620€. Pán Boh zaplať.

- Deti ZŠ Povýšenia sv. Kríža Vás srdečne pozývajú na budúcu nedeľu o 15.00 hod. a 17.00 hod. na divadelné predstavenie „O dvanástich mesiačikoch“. Vstupné je dobrovoľné.

- V dňoch 16. a 17. októbra sa v ZŠ Povýšenia sv. Kríža bude konať Burza. Zbierka nepotrebných vecí na túto Burzu bude v škole do 15. októbra. Veci, ktoré sa nepredajú, budú odoslané na Charitu. Podrobnosti o Burze nájdete na plagáte.

- Manželské páry, ktoré chcú prehĺbiť alebo osviežiť svoj vzťah, pozývame do Centra Božieho milosrdenstva na Manželské večery, ktoré sa začnú túto sobotu, od 19.00 hod. a trvať budú do 22.00 hod. Ide o 8 sobotných manželských stretnutí pri večeri na určenú tému. Prihlásiť sa môžete už len dnes v sakristii Svätyne Božieho milosrdenstva.

 
Farský kostol

- Ružencové pobožnosti sú každý deň pol hodiny pred večernou svätou omšou a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. Modlitbu ruženca vedú:

pondelok - deti, miništranti

utorok - členovia Rodiny Nepoškvrnenej v rámci Večeradla

streda - katechéti a učitelia

štvrtok - rodiny

piatok - členovia živého ruženca

sobota - mládež

nedeľa - miništranti

- Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod.

- Oázové stretnutia budú v sobotu o 15.00 hod. a detský spevokol taktiež v sobotu o 14.00 hod. Všetky deti, ktoré sa chcú spolu zahrať alebo si zaspievať srdečne pozývame. Tešíme sa na vás.

 
- Na kostol obetovali: z krstu Júlie Bartošovej 50€, mladomanželia Mária a Tomáš Kyseľoví 50€, z pohrebov Kataríny Gallovej 200€ a Jozefa Čecha 220€. Pán Boh zaplať.
 
- O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 16 – pani Márie Hrušovskej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.
 
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Dnes sa vo svätyni o 14.20 hod. stretnú členovia Živého ruženca a vymenia si ružencové kartičky.

- Prežívame október, mesiac zasvätený Panne Márii. Ružencové pobožnosti sú každý deň pol hodiny pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 14.30 hod. Modlitbu ruženca prosíme, aby viedli:

pondelok – členky hnutia Modlitby Matiek 

utorok – rodičia

 streda – mládež

štvrtok – miništranti,

piatok – deti,

sobota – lektori,

nedeľa – miništranti.

 

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Duklianskej 54 a 56. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 7 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 616357