30. NEDEĽA CEZ ROK (23.10.2016) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc.
 
- Dnes je zbierka na misie.
 
- Začíname nový rok práce v manželských kruhoch hnutia Svetlo-Život, Domácej Cirkvi. Stretnutia sa konajú v kruhoch po 5 až 9 manželských párov. Každé stretnutie má svoju tému, veľmi užitočnú v každodennom živote. Manželstvá a celé rodiny si pomáhajú navzájom na rôznej úrovni, spolu sa pomodlia, prehlbujú svoju vieru, zdieľajú sa, pomôžu si radou, povzbudia sa navzájom a čo je dôležité, môžu tak zistiť, že v tomto svete nie sú sami nábožensky orientovaní. Po čase vznikajú aj krásne priateľstvá na celý život.
Pozývame všetkých manželov aj s deťmi, ktorí majú záujem prehlbovať svoju vieru v spoločenstve, aby prišli dnes o 15.30 hod. na farskú záhradu v Smižanoch. Manželia budú mať stretnutie na fare a o deti sa budú starať mládežnícki animátori.
 
- Na budúcu nedeľu o 10.30 hod. sa v rámci modlitbovej reťaze v našej diecéze bude vo svätyni slúžiť sv. omša za šírenie kultúry života a upevnenie manželstiev a rodín.
 
- So slávnosťou Všetkých svätých sa v posledných rokoch spája na Slovensku aj satanistický sviatok Halloween. Je veľmi smutné, že diabol svoju moc šíri aj prostredníctvom škôl, v ktorých učia aj katolíci a do ktorých chodia aj naše deti. Prečo by sme mali svoje deti zasväcovať Zlému? Týmto vyzývame všetkých rodičov, aby zabránili a bojkotovali všetky satanistické akcie, ktoré sa na školách dejú. Oslavujme spolu život a nie smrť, veď Boh je Bohom živých a nie mŕtvych.
 
- Pomaly sa končí mesiac október. Dajme si záležať, aby sme sa aspoň raz spoločne v kostole pomodlili modlitbu posvätného ruženca.
 
- Celý mesiac november slúžia pallotíni denne 25 svätých omší na úmysly zosnulých, ktorých mená nám môžete napísať na pripravené návratky, ktoré nájdete vzadu v kostole a odovzdať ich v sakristii alebo na fare.

 

Farský kostol

- Ružencové pobožnosti sú každý deň po večernej svätej omši a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti. Výnimkou sú utorky, v ktoré sa ruženec modlíme v rámci Večeradla pred sv. omšou. Modlitbu ruženca vedú:

pondelok - deti, miništranti,

utorok - členovia Rodiny Nepoškvrnenej v rámci Večeradla,

streda - katechéti a učitelia,

štvrtok - rodiny,

piatok - mládež,

sobota - lektori,

nedeľa - miništranti.

Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod. Pre deti je pripravená aj aktivita. Počas tohto ruženca sa modlíme na nejaký zvláštny úmysel. Prosíme, aby deti v rámci aktivity pozvali na modlitbu ruženca svojich spolužiakov. Je to veľmi dôležité. Starších súrodencov, ale aj rodičov prosíme, aby pripomenuli deťom túto prosbu.

- Na kostol obetovali: zo svadby Michaely a Martina Zeleňákových 50€, dvaja bohuznámi obetovali po 50€ a jeden 100€ na nové dvere do kostola. Pán Boh zaplať za milodary.

- Detský spevokol ani oázové stretnutia v túto sobotu nebudú.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 25 – p. Anny Zeleňákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

 
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Ružencové pobožnosti sú každý deň pol hodiny pred Hodinou milosrdenstva a priamo po večernej svätej omši a v nedeľu len o 14.30 hod. Modlitbu ruženca vedú:

pondelok - členky hnutia Modlitby Matiek,

utorok - ženy,

streda - mládež,

štvrtok - muži,

piatok - členovia živého ruženca,

sobota - lektori,

nedeľa - miništranti.

Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod. Pre deti je pripravená aj aktivita. Počas tohto ruženca sa modlíme na nejaký zvláštny úmysel. Prosíme, aby deti v rámci aktivity pozvali na modlitbu ruženca svojich spolužiakov. Je to veľmi dôležité. Starších súrodencov, ale aj rodičov prosíme, aby pripomenuli deťom túto prosbu.

- Ďakujeme za všetky milodary, ktorými prispievate na dokončenie svätyne.

- Na svätyňu obetovali: z krstu Lukáša Maláka 50€, bohuznámi 100€ a 10€. Na misie Rodina Nepoškvrnenej obetovala 50€ a Ruže pri svätyni 100€. Pán Boh zaplať za všetky milodary.

- V tomto týždni pozývame na upratovanie do svätyne v sobotu o 9.00 hod. veriacich z ulice Tkáčskej 5, 6 a 7. Ďakujeme za upratovanie svätyne v tomto týždni.

 

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 7 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 875120