VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA(16.04.2017) PDF Vytlačiť E-mail
 Farské oznamy

- Ďakujeme všetkým za spoločnú modlitbu počas slávenia Veľkonočného trojdnia. Ďakujeme tým, ktorí nám pomáhali pri príprave liturgie: miništrantom, lektorom, zboru, kostolníkom, kantorom, kvetinárkam, hasičom, železničiarom a tým, ktorí počas sviatkov upratovali a vyzdobovali kostol. Pán Boh zaplať všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave týchto slávnostných dní.

- V utorok o 16.30 hod. sa relácia Duchovný obzor bude venovať téme Sviatku Božieho milosrdenstva a našej svätyni na rádiu Lumen.

- Dospelých a mládež, ktorí sú ochotní pomôcť na Sviatok Božieho milosrdenstva, pozývame na organizačné stretnutie vo štvrtok o 19.15 hod. do Rehoľno-formačného centra. Pozývame všetkých, ktorí sa zapojili už aj v minulých rokoch, ale aj ďalších dobrovoľníkov. Každá pomoc je vítaná.

- Vo štvrtok vo farskom kostole bude celodenná poklona a po večernej sv. omši bude modlitba za uzdravenie.

- V piatok o 19.15 hod. sa po pôstnej prestávke znovu uskutoční mládežnícka sv. omša.

- V sobotu večer bude vo svätyni nočné bdenie od 20.00 hod. do 23.00 hod., potom bude prednáška vdp. Mariána Kuffu a na záver polnočná sv. omša. Program bdenia je na nástenke.

- V nedeľu, 23. apríla, sa bude vo Svätyni Božieho milosrdenstva konať odpustová slávnosť pri príležitosti Sviatku Božieho milosrdenstva. Slávnostnú svätú omšu o 10.30 hod. bude celebrovať Arcibiskup Henryk Józef Nowacki, bývalý apoštolský nuncius na Slovensku. Viac informácií nájdete na nástenke.

- V nedeľu kvôli Sviatku Božieho milosrdenstva vo farskom kostole nebude svätá omša o 10.30 hod. ani popoludňajšia pobožnosť o 14.00 hod.

- Organizuje sa púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Łagiewnikoch. Je to 12. rozhlasová púť rádia Lumen a uskutoční sa 6. mája. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii najneskôr do 30. apríla. Poplatok je 10€ pre dospelých a 7€ pre mládež a deti. Pri zápise je potrebné uhradiť zálohu 5€.

- Celý mesiac máj budeme v našej Provincii Krista Kráľa, Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – Pallotíni, slúžiť denne 18 svätých omší na úmysly, ktoré nám napíšete na návratkách, ktoré nájdete vzadu v kostole. Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca máj. Tieto návratky môžete vložiť do pripravenej krabičky pred oltárom alebo osobne odovzdať v sakristii.

- Z „Pôstnej krabičky pre Afriku“ ktoré ste doniesli, sa vyzbieralo 702€.

- Dobrovoľníčky Farskej katolíckej charity v Smižanoch z veľkonočných ozdôb minulú nedeľu vyzbierali 1098,03€. Pán Boh zaplať.

Farský kostol

- Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sväté omše budú ako v nedeľu, okrem večernej svätej omše.

- Skúška detského spevokolu ani oázové stretnutia v sobotu nebudú.

- O čistotu kostola sa postará ruža číslo 26 – p. Márie Hrušovskej, r. Ondrovej.

 

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- V tomto týždni sa v Hodine milosrdenstva modlíme novénu pred Sviatkom Božieho milosrdenstva.

- Zajtra, na Veľkonočný pondelok, budú sv. omše ako každú nedeľu okrem večernej sv. omše.

- Na svätyňu obetoval bohuznámy 35€. Pán Boh zaplať!

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie svätyne v sobotu o 9.00 hod. všetkých veriacich bez presného určenia, keďže sa blíži veľká odpustová slávnosť.


 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 4 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 980222