29. NEDEĽA CEZ ROK (19.10.2014) PDF Vytlačiť E-mail

 Farské oznamy

- V piatok bude vo Svätyni Božieho milosrdenstvá Nikodémova noc.

- Dnes je misijná nedeľa. Preto po sv. omšiach je zbierka do pokladničiek na misie.
Po sv. omši o 15.30 hod, čiže okolo 16.30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva, pozývame na stretnutie s Janou Gerčákovou, ktorá bola počas prázdnin na misijnej ceste v Rwande.

- Oznamujeme členom Spolku Svätého Vojtecha, že kalendár a podielovú knihu na rok 2015 si môžu vyzdvihnúť u p. Vierky Bartošovej na ul. Tatranskej.

- Celý mesiac november slúžia pallotíni denne 25 svätých omši na úmysly zosnulých, ktorých mená nám môžete napísať na pripravené návratky, ktoré nájdete vzadu v kostole.

- Srdečne pozývame všetkých v stredu 22.10.2014 o 15.30. hod. do Svätyne Božieho milosrdenstva na sv. omšu ku cti sv. Jána Pavla II. Túto sv. omšu bude slúžiť náš hosť vdp. Slavomír Gallik, spišskonovoveský dekan. Pred sv. omšou vás pozývame aj na Hodinu Božieho milosrdenstva a po sv. omši si uctíme relikvie sv. Jána Pavla II.

- Základná škola Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch Vás pozýva na divadelné predstavenie „Nebeská škola“, ktoré sa uskutoční na budúcu nedeľu, 26.októbra 2014 o 15.00 a 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Smižanoch. Divadlo hravou a veselou formou zobrazuje školu strážnych anjelov v našich predstavách a je vhodné pre malých aj veľkých. Vstupné je dobrovoľné.

Farský kostol

- Ružencové pobožnosti sú každý deň pol hodiny pred večernou svätou omšou a v nedeľu v rámci popoludňajšej pobožnosti.

Modlitbu ruženca vedú:
Pondelok – deti,
utorok – členovia Rodiny Nepoškvrnenej v rámci Večeradla,
streda – katechéti a učitelia,
štvrtok – rodiny,
piatok – členovia živého ruženca,
sobota – mládež,
nedeľa – miništranti.

Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 13 – p. Anny Hlavčákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- V pondelok sa uskutoční po večernej sv. omši stretnutie pre miništrantov a chlapcov, ktorí by sa radi zapojili do tejto služby. Všetkých pozývame a tešíme sa na Vás.

- Prežívame október, mesiac zasvätený Panne Márii. Ružencové pobožnosti sú každý deň pol hodiny pred večernou svätou omšou a v túto nedeľu o 14.30 hod..

Modlitbu ruženca prosíme, aby viedli:
pondelok – členky hnutia Modlitby Matiek,
utorok – rodičia,
streda – mládež,
štvrtok – miništranti,
piatok – deti,
sobota – lektori,
nedeľa – miništranti.

- Na svätyňu obetovala bohuznáma osoba 50 €. Pán Boh zaplať za milodar.

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Kováčskej 3 a 4. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 10 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 468623