DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (15.01.2017) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- Dnes o 14.00 hod. sa stretne Rodina Nepoškvrnenej vo svätyni na spoločnej modlitbe za chorých.

- Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie VNsP v Levoči v spolupráci s Cirkevnou materskou školou v Smižanoch pozýva na odber krvi v piatok, 20. januára, od 8.00 hod. Odber sa uskutoční v priestoroch Cirkevnej materskej školy.

- Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Vo svätyni sa zvlášť na tento úmysel môžeme modliť vo štvrtok počas adorácie Sviatosti Oltárnej.

- Vo štvrtok bude vo farskom kostole modlitba za uzdravenie.

- V piatok bude vo farskom kostole celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Začne sa po rannej sv. omši a ukončí pred večernou sv. omšou. Obetujme ju za jednotu kresťanov a za našu farnosť.

 

- Púť nášho dekanátu a teda aj našej farnosti do katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule, pri príležitosti jubilejného roku sv. Martina, sa uskutoční v sobotu. Program púte je na nástenke. Objednávame autobusy, preto je potrebné, aby ste sa prihlásili na fare alebo v sakristii ešte dnes. Povzbudzujeme, aby sme sa tejto púte zúčastnili v čo najväčšom počte. Cena autobusu je 2,50€ pre dospelých a 0,50€ pre deti. Odchod autobusov bude o 9.00 hod. od farského kostola, po ceste sa zastavíme pri svätyni. 
Pred púťou sa každý deň po sv. omšiach modlíme deviatnik.

 

- V sobotu bude večerná sv. omša vo svätyni v spojení s rádiom Lumen.

 

- V nedeľu, 22. januára, budeme prežívať slávnosť sv. Vincenta Pallottiho. Sv. omšu o 15.30 hod. vo svätyni bude celebrovať vdp. Ľubomír Vojtaššak, farár z Ferčekoviec. Po každej sv. omši si v obidvoch našich kostoloch uctíme relikvie sv. Vincenta. 
V tento deň pallotíni slúžia 60 svätých omší za našich dobrodincov a na úmysly, ktoré nám zverujú. Jedna z takýchto sv. omší bude odslúžená o 10.30 hod. vo farskom kostole a ďalšia o 15.30 hod. vo svätyni. Aj vy nám môžete zveriť svoje úmysly, ktoré môžete vložiť do pripravenej krabičky pri relikvii sv. Vincenta vo farskom kostole aj vo svätyni. Návratky na tieto úmysly nájdete vzadu v kostole.

 

 
Farský kostol

- Detský spevokol ani oázové stretnutia v sobotu nebudú. Všetky deti aj s rodičmi pozývame na púť dekanátu do katedrály sv. Martina.

- Na kostol obetovali: z pohrebu Jána Stuhlaka 180€ a rodina zos. Pavla Grečka 100€.

- O čistotu farského kostola sa v piatok postará ruža číslo 14 – p. Anny Babikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

 
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Na svätyňu obetovali z krstu Martina Gondu 40€. Pán Boh zaplať za všetky milodary!

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v piatok po večernej sv. omši veriacich z ulice Kováčska 3 a 4. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 17 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 934955