2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA - SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVÁ (12.04.2015) PDF Vytlačiť E-mail
 Farské oznamy

- Svätá omša pre birmovancov ôsmych tried bude v piatok o 19.15 hod. vo farskom kostole. Účasť birmovancov je povinná!

- V utorok vo farskom kostole o 18.00 hod. a v stredu vo Svätyni Božieho milosrdenstva o 18.30 hod. v rámci večerných sv. omší bude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvé sväté prijímanie a ich rodičov.

- V utorok po večernej sv. omši sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva uskutoční ďalšia prednáška na tému „Teológia tela“ podľa sv. Jána Pavla II. Všetkých vás srdečne pozývame.

- Vo štvrtok vo farskom kostole bude modlitba za uzdravenie.

- V sobotu bude o 14.00 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva stretnutie členov Rodiny Nepoškvrnenej v spojení so všetkými chorými v modlitbe posvätného ruženca.
Následne o 15.30 hod. bude vo Svätyni Božieho milosrdenstva svätá omša za chorých s osobitným požehnaním Sviatosťou Oltárnou.

- Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude zbierka na dokončenie svätyne Božieho milosrdenstva.

- Organizuje sa púť do Svätyne Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagevnikoch. Je to 11. rozhlasová púť rádia Lumen a uskutoční sa 9. mája 2015. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii najneskôr do 26. apríla.

Farský kostol

- Skúška detského spevokolu bude v sobotu o 14.00 hod. Oázové stretnutia budú o 15.00 hod. Všetky deti srdečne pozývame.

- Na kostol z pohrebu Anny Michalovej obetovali 50 €, z pohrebu Jozefa Liptáka 115 € a na okná do kostola bohuznáma obetovala 100 €. Pán Boh zaplať.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 15 - p. Márie Stadtherrovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva
- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Hutnickej 8 a 10. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 1 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 533856