1. ADVENTNÁ NEDEĽA (29.11.2015) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- Dnes začíname nový cirkevný rok. Adventné obdobie je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána. Zároveň sa má naša myseľ zameriavať na očakávanie druhého Kristovho príchodu v sláve.

- Dnes po každej svätej omši bude posvätenie adventných vencov.

- Tak ako minulý rok, bude v našej farnosti prebiehať akcia „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“. Obraz bude putovať od 15. decembra až do vianočnej vigílie. Prijatie obrazu je spojené so spoločnou modlitbou celej rodiny. Prosíme, aby sa tí, ktorí sa chcú zapojiť do tejto akcie, zapísali v sakristii najneskôr do 6. decembra.

- Počas adventu budú ranné rorátne sväté omše vo farskom kostole o 6.30 hod. a vo Svätyni Božieho milosrdenstva o 6.00 hod. Pozývame na ne všetkých – deti, mládež aj dospelých. Tieto omše sa budú začínať v tme, len s lampášmi a sviečkami v ruke. Pre deti bude pripravená aktivita.

- Dnes je do pokladničiek zbierka na charitu.

- Svätá omša pre birmovancov bude v piatok o 19.15 hod. vo farskom kostole. Účasť birmovancov je povinná!

- Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako každý mesiac. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.

- Úmysly sv. omší na január budeme zapisovať v sobotu od 11.00 hod. na fare a vo vestibule rehoľno-formačného centra.

- V sobotu bude vo farskom kostole po večernej sv. omši Medžugorské modlitbové stretnutie.

- Stretnutie pre deti a mládež, ktorí sa chcú zúčastniť Dobrej Noviny, bude v sobotu o 14.30 hod. na fare.

- Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- V nedeľu, 6. decembra, bude v priamom prenose odvysielaná Hodina milosrdenstva z Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva. Srdečne vás všetkých pozývame zúčastniť sa tejto hodiny na živo do svätyne na sídlisku Západ.

- Od decembra budú sv. omše vo svätyni v soboty večer o 18.00 hod. Sv. omše sme presunuli kvôli púti dekanátov, ktoré budú vysielané v rádiu Lumen. Púť spišskonovoveského dekanátu sa uskutoční 12. decembra 2015.

- Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli rodinám v núdzi formou zbierky potravín organizovanou Spišskou Katolíckou charitou v spolupráci s obchodným reťazcom Tesco v týždni od 16. 11. do 20. 11. 2015. Vďaka patrí tiež desiatim mládežníkom, ktorí pri tejto akcii pomohli službou v Tescu. Potraviny boli rozdelené do 25 rodín v núdzi. Do rodín, v ktorých napríklad deťom chýba jeden z rodičov, alebo rodín s hendikepovaným dieťaťom či rodín zasiahnutých nevyliečiteľnou chorobou, rodín, ktoré nepoznajú dovolenku a nemôžu si dovoliť veľa vecí, ktoré sú pre iných samozrejmosťou. V ich mene vám všetkým, ktorí ste pomohli, Pán Boh zaplať, Dobrovoľníčky Farskej charity.

- Z dôvodu potreby zachovať múr okolo kostola sa stromy na kostolnom dvore budú píliť. Pred rokom bol tento múr opravený z vnútornej strany, no objavili sa praskliny, ktoré spôsobujú rozpínavé korene stromov. Múr chceme kompletne opraviť, preto je potrebné stromy odstrániť. Po opravení múru budú samozrejme na miesto starých stromov vysadené nové, mladé, vhodné do tohto prostredia, v takéj vzdialenosti, aby múr neskôr nepoškodzovali.

- Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči srdečne pozýva žiakov 5. a 9. ročníkov ZŠ, ich rodičov a učiteľov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v stredu, 9. decembra 2015, od 9.30 hod. v priestoroch gymnázia na Kláštorskej ulici č. 24. Viac informácií nájdete na nástenke.

 

 
Farský kostol

- Detský spevokol bude v sobotu o 14.00 hod. a oázové stretnutia o 15.00 hod. Všetky deti, ktoré sa chcú spolu zahrať alebo si zaspievať srdečne pozývame. Tešíme sa na vás.

- Na kostol bohuznáma obetovala 50€ a Agnesa Melková 20€. Pán Boh zaplať!

- O čistotu farského kostola sa postará ruža číslo 25 – pani Anny Zeleňákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

 
Svätyňa Božieho milosrdenstva
- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Kováčskej 3 a 4. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

 


 

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 6 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 641626