3. ADVENTNÁ NEDEĽA (14.12.2014) PDF Vytlačiť E-mail

 Farské oznamy

- Pozývame na ranné rorátne sväté omše vo farskom kostole o 6.30 hod. a vo Svätyni Božieho milosrdenstva o 6.00 hod.

- V tomto týždni sa v našom dekanáte začína predvianočná spoveď. Z tohto dôvodu vo Svätyni Božieho milosrdenstva sväté omše o 15.30 hod. nebudú. Pobožnosť o 15.00 hod. však bude každý deň okrem budúcej nedele.
V našej farnosti budeme spovedať:
           vo farskom kostole vo štvrtok od 14.00 hod. do 16.00 hod.;

           vo Svätyni Božieho milosrdenstva 21. decembra, t. j. v nedeľu od 14.00 hod. do 16.30 hod.
- Počas spovede v iných farnostiach u nás spovedať nebudeme. Preto využime službu kňazov, ktorí prídu do našej farnosti vo štvrtok a v nedeľu. Keby niekomu tieto dni nevyhovovali, tak vo farskom kostole v Spišskej Novej Vsi sa bude spovedať:
          - v stredu od 11.00 do 13.00 a od 14.30 do 16.30
          - v sobotu od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00.
V utorok 23.12. sa už v SNV spovedať nebude!!!

- V stredu o 19.15 hod. bude vo farskom kostole sv. omša pre mužov.

- Vo štvrtok sa vo farskom kostole po večernej sv. omši bude konať modlitba o uzdravenie.

- Koleda – pastoračná návšteva rodín kňazom – sa bude konať v našej farnosti po novom roku. Návratky ku kolede nájdete pri vchodoch do kostola a v sakristii. Prosíme, aby ste návratky odovzdali v sakristii do 21. decembra.

- Zajtra počas rorátnej sv. omši začneme akciu „Hľadanie prístrešia pre Svätú rodinu“.
Na nástenke je rozpis, ako bude toto hľadanie prístrešia pokračovať.

- Dobrovoľníčky Farskej katolíckej charity v Smižanoch pripravili vianočné ozdoby, ktoré budú ponúkať miništranti na budúcu nedeľu po svätých omšiach v obidvoch kostoloch. Svojím dobrovoľným príspevkom pomôžete rodinám v hmotnej núdzi v našej farnosti.

- Hnutie Svetlo-Život a Farský úrad v Smižanoch organizujú XVIII. Kresťanský nealkoholický ples, ktorý sa bude konať 17. januára 2015. Záujemcov prosíme o čo najrýchlejšie prihlásenie sa. Bližšie informácie sa dozviete na fare. Cena lístkov je rôzna: keď si ich kúpite ešte pred koncom roka 20€, v roku 2015 za lístok bude potrebné zaplatiť 23€.

Farský kostol

- Na kostol obetovali: Agnesa Meľková 25€ a bohuznáma osoba 60€.

- Skúška detského spevokolu bude v sobotu o 14.00 hod. a oázové stretnutia o 15.00 hod. Všetky deti srdečne pozývame.

- Túto sobotu sa kostol nebude upratovať. Väčšie upratovanie bude až v utorok.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Pri vchodoch do svätyne sú pokladničky určené na vianočnú výzdobu.

- Ďakujeme za upratanie svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. veriacich z ulice Strojníckej 5 a 6. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 4 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 488320