24. NEDEĽA CEZ ROK (14.09.2014) PDF Vytlačiť E-mail

 Farské oznamy

- Dnes k nám prišli bratia bosí karmelitáni, br. Rudolf OCD a br. Andrej OCD. Priniesli so sebou svoju duchovnú literatúru, škapuliarske medailóny, CD s duchovnými piesňami, prednáškami, či iné predmety. Zakúpením týchto veci môžete podporiť dokončenie výstavby ich nového kláštora v Lorinčíku. O 15.00 hod. spoločnou modlitbou pri jaskynke Panny Márie začneme Farfest. Po pobožnosti bude dobrý guľáš, program pre deti a pre dospelých vystúpi Smižančanka. Pozývame všetkých farníkov a hostí. Farfest bude zároveň odštartovaním oázových stretnutí a detského spevokolu. Preto pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli týchto stretnutí zúčastňovať. 

- Zajtra na Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše ako v nedeľu okrem 9.00 hod. vo farskom kostole a 10.30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva.

- Zajtra sa v Šaštíne koná národná púť. O 10.30 hod. bude slávnostná svätá omša za účasti J. Em. kardinála Jozefa Tomka, na záver ktorej bude zverenie celého Slovenska Panne Márii. Aj my sa zapojíme do tohto zverenia tým, že na záver každej sv. omši sa spoločne pomodlime tú istú modlitbu, ktorou bude celé Slovensko zverené Panne Márii. Najslávnostnejší rozmer bude mať zasvätenie po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole, čiže približne v tom istom čase, v ktorom sa to bude konať v Šaštíne. Modlitba zverenia je v Emanueli.

- Zajtra bude sv. omša o 15.00 hod. v rómskej kolónii, v príprade zlého počasia bude vo farskom kostole.

- Pokračujeme s deviatnikom pred birmovkou, ktorý je vždy po večernej sv. omši vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Birmovanci majú povinnosť zúčastniť sa na omšiach a na deviatniku. Z tohto dôvodu mládežnícka sv. omša v piatok vo farskom kostole nebude. Mládež pozývame na sv. omšu do Svätyne Božieho milosrdenstva.

- V stredu o 19.15 hod. bude vo farskom kostole sv. omša pre mužov. 

- Vo štvrtok bude vo farskom kostole modlitba za uzdravenie.

- V piatok bude spoveď pre birmovancov od 17.00 hod. do 18.30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva. Rodičov a príbuzných birmovancov prosíme, aby sa spovedali v priebehu týždňa pred sv. omšami.

Farský kostol

- Pozývame všetkých, ktorí by chceli spievať alebo hrať na detských a mládežníckych sv. omšiach, aby sa zastavili ktorúkoľvek nedeľu po detskej sv. omši pri hudobníkoch. Veľmi sa na všetkých tešíme!

- Na kostol obetovali: zo svadby Lenky a Šimona Bednarčíkových 100 € a bohuznáma 50 €.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 5 – pána Štefana Gondu. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. bude vysluhovaná sviatosť birmovania. Z tohto dôvodu sv. omša pre deti nebude. Deti pozývame do farského kostola o 9.00 hod.

- Na svätyňu obetovali: bohuznáma osoba 100 € a z krstu Emky Bartošovej 20 €. Pán Boh zaplať za milodary.

- Ďakujeme za upratanie Svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie v sobotu od 9.00 hod. birmovancov. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 5 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 456923