30. NEDEĽA CEZ ROK (26.10.2014) PDF Vytlačiť E-mail

 Farské oznamy

- Minulú nedeľu bola zbierka na misie. Vyzbieralo sa 1169 €

- Celý mesiac november slúžia pallotíni denne 25 svätých omši na úmysly zosnulých, ktorých mená nám môžete napísať na pripravené návratky, ktoré nájdete vzadu v kostole.

- Základná škola Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch Vás pozýva na divadelné predstavenie „Nebeská škola“, ktoré sa uskutoční dnes o 15.00 a 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Smižanoch. Divadlo hravou a veselou formou zobrazuje školu strážnych anjelov v našich predstavách a je vhodné pre malých aj veľkých. Vstupné je dobrovoľné.

- V sobotu máme slávnosť VŠETKÝCH SVÄTÝCH. Sväté omše budú ako v nedeľu. Popoludňajšia pobožnosť za zosnulých z našich rodín bude o 14.00 hod. na cintoríne.

- V sobotu bude vo farskom kostole po večernej sv. omši modlitbové stretnutie v duchu Medžugoria.

- Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- 2. novembra je SPOMIENKA NA VŠETKÝCH VERNÝCH ZOSNULÝCH. Je to nedeľa, preto sv. omše budú ako každú nedeľu. Z tohto dôvodu tento rok sv. omša na cintoríne nebude.

- 2. novembra, čiže na budúcu nedeľu, pamätáme zvlášť na nenarodené deti. Modlime sa za tieto deti vo večerných hodinách pri zapálenej sviečke, pri nemocniciach, kde sa konali alebo konajú potraty, pri krížoch alebo doma a sviečku vkladáme do okna. Sviečky si je možné zakúpiť vzadu v kostoloch. My sa spoločne budeme modliť pri kríži na cintoríne po popoludňajšej pobožnosti. Táto pobožnosť bude o 14.00 hod. vo farskom kostole za zosnulých z našich rodín, najmä za tých, ktorí nás opustili v priebehu tohto roka a potom sa presunieme na cintorín.
Na Západe sa budeme modliť za nenarodené deti po večernej sv. omší pred Svätyňou Božieho milosrdenstva.

- S oktávou Všetkých svätých sú spojené úplné odpustky. Môžeme ich obetovať iba za duše v očistci. Treba však splniť základné podmienky:
- pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a modlitbu Verím v Boha,
- byť v posväcujúcej milosti,
- prijať Sviatosť Oltárnu,
- navštíviť kostol alebo cintorín.
Tak môžeme každý deň pomôcť jednej duši dostať sa z očistca do neba. Aby nás to motivovalo, každý deň počas oktávy pôjdeme po večernej svätej omši spoločne na cintorín, aby sme túto povinnosť splnili.

Farský kostol

- Ružencové pobožnosti sú ešte do piatku.

Modlitbu ruženca vedú:
Pondelok – deti,
utorok – členovia Rodiny Nepoškvrnenej v rámci Večeradla,
streda – katechéti a učitelia,
štvrtok – rodiny,
piatok – členovia živého ruženca,

Deti pozývame každý deň na ruženec spolu s dospelými a v piatok o 16.00 hod.

- Skúška detského spevokolu ani oázové stretnutia v túto sobotu kvôli Slávnosti Všetkých svätých nebudú.

- Na kostol obetovali: z pohrebu Margity Morihladkovej 90 € a p. Meľková 20 €.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 14 – p. Anny Babikovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol.

Svätyňa Božieho milosrdenstva

- V pondelok sa uskutoční po večernej sv. omši stretnutie pre miništrantov a chlapcov, ktorí by sa radi zapojili do tejto služby. Všetkých pozývame a tešíme sa na Vás.

- Všetkých lektorov a lektorky pozývame na stretnutie, ktoré bude v utorok po večernej sv. omši.

- Prežívame október, mesiac zasvätený Panne Márii. Ružencové pobožnosti sú každý deň pol hodiny pred večernou svätou omšou a v nedeľu o 15.00 hod.

Modlitbu ruženca prosíme, aby viedli:
pondelok – členky hnutia Modlitby Matiek,
utorok – rodičia,
streda – mládež,
štvrtok – miništranti,
piatok – deti,

- Na Svätyňu obetovali z krstu Dominika Staššika 50 €. Pán Boh zaplať za milodar.

- Ďakujeme za upratanie Svätyne. V tomto týždni pozývame na upratovanie výnimočne v piatok od 9.00 hod. veriacich z ulice Hrnčiarskej 1 a 2. Vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 5 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 470521