26. NEDEĽA CEZ ROK (25.09.2016) PDF Vytlačiť E-mail
 
Farské oznamy

- Do 13. októbra sa vo Svätyni Božieho milosrdenstva nachádza oltár „Svetlo zmierenia a pokoja“. Je to oltár adorácie za pokoj vo svete. 
Počas prítomnosti tohto oltára v našej svätyni bude každý deň od popoludňajšej sv. omše do večernej sv. omše eucharistická adorácia za pokoj vo svete. Skupinky, ktoré sa vo farnosti nachádzajú, si môžu organizovať spoločný program adorácie.

- Mládežnícke sv. omše vo farskom kostole budú v prvý a tretí piatok v mesiaci o 19.15 hod. V ostatné piatky budú modlitbové stretnutia. Na sv. omše, ako aj na modlitbové stretnutia srdečne pozývame všetkých mladých, ale aj starších.

- V sobotu je vo svätyni misijná púť. Pozývame vás na celý program púte, zvlášť na sv. omšu o 11.00 hod., ktorej bude predsedať trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Program je na nástenke.

- V sobotu po večernej sv. omši vo farskom kostole bude prvosobotná mariánska pobožnosť.

- Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.

- Na budúcu nedeľu bude výmena ružencových tajomstiev.

- Na budúcu nedeľu bude vo svätyni odpustová slávnosť pri príležitosti spomienky na sv. Faustínu Kowalskú, sekretárku Božieho milosrdenstva. Hosťom bude páter misionár Roman Rusinek SAC, ktorý pracoval v Rwande a prihovorí sa nám na každej sv. omši. Priblíži nám aj význam oltára večnej adorácie za pokoj, ktorý poputuje do Rwandy.

- Základná škola Povýšenia sv. Kríža Vás pozýva na reprízu divadelného predstavenia „U babičky“, ktoré sa bude konať na budúcu nedeľu o 15.00 a o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Smižanoch.

- Obec Smižany, Obecné kultúrne centrum v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Smižanoch pozývajú občanov na XXI. ročník medzinárodného hudobného festivalu MUSICA NOBILIS. Bližšie informácie sa dozviete na plagátoch.

 

 

Farský kostol

- Detský spevokol bude v sobotu o 14.30 hod. a oázové stretnutia od 15.00 do 16.30 hod. Všetky deti, ktoré sa chcú spolu zahrať alebo si zaspievať, srdečne pozývame. Tešíme sa na vás.

- O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 21 – pána Martina Bartoša. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali kostol a tým, ktorí pripravili túto krásnu výzdobu spojenú s poďakovaním za úrodu.

  
 
Svätyňa Božieho milosrdenstva

- Ďakujeme za všetky milodary, ktorými prispievate na dokončenie svätyne.

- Na svätyňu obetovali: bohuznámy 10€ a z pohrebu Margity Szabovej 50€. Pán Boh zaplať za milodary.

- V tomto týždni pozývame na upratovanie do svätyne v piatok po večernej sv. omši veriacich z ulice Kamenárskej 1 a 2. Ďakujeme za upratovanie svätyne v tomto týždni.

 

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 3 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 854252