Posedenie na konci skolskeho roka - jun 2003
Posedenie na konci skolskeho roka - jun 2003