Spomienka na vsetkych vernych zosnulych - 02.11.2007
Spomienka na vsetkych vernych zosnulych - 02.11.2007