Poboznost na sviatok Vsetkych svatych - 01.11.2007