4.12.2010 - guľovačka na farskej záhrade
4.12.2010 - guľovačka na farskej záhrade