Zaplavy v Smizanoch - 04.06.2010
Zaplavy v Smizanoch - 04.06.2010