Sväté omše a iné bohoslužby PDF Vytlačiť E-mail

  

NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE

Farský kostol:
            7.00
            9.00 - svätá omša pre deti
          10.30 - svätá omša za farnosť
          18.00


Svätyňa Božieho milosrdenstva: 
            9.00
           10.30 - svätá omša pre deti
           15.30
           19.00


SVÄTÉ OMŠE VO VŠEDNÉ DNI

Farský kostol:
            7.00  
          18.00


Svätyňa Božieho milosrdenstva:
          15.30
          18.30  


INÉ BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI

Farský kostol:
    * Nedeľa:    
         14.00 hod. –  popoludňajšia  pobožnosť
    * Utorok:
         17.00 hod. – Večeradlo  Panny  Márie
    * Streda:
         Po večernej svätej omši – Pobožnosť  k  Božiemu  Milosrdenstvu
    * Štvrtok:
         17.00 – 18.00 hod. – Adorácia  Sviatosti  Oltárnej 
    * Piatok:
         19.15 hod. – Svätá  omša  pre  mládež  / vo veľkom pôste – krížová cesta

    * Prvá nedeľa v mesiaci:
         Po sv. omši o 10.30 hod. – Požehnanie matiek v požehnanom stave
    * Tretia streda v mesiaci:
         19.15 hod. – Svätá  omša  pre  mužov
    * Štvrtok po druhom piatku v mesiaci:
         Po večernej svätej omši – Modlitba  za  uzdravenie
    * Druhý piatok v mesiaci:
         21.00 – 24.00 hod. – Nikodémova  noc
    * Prvá sobota v mesiaci:
         Po večernej svätej omši – Medžugorské modlitbové stretnutie    

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:
    * Pondelok – nedeľa:
         15.00 hod. – pobožnosť  k  Božiemu  Milosrdenstvu
    * Pondelok:

         po večernej sv. omši vyloženie sv. Oltárnej do 21.00 spojené s modlitbou vešpier od 20.45

    * Utorok – streda:
         16.00 hod. – polhodinová  adorácia  Sviatosti  Oltárnej  a vysluhovanie  sviatosti  zmierenia 
    * Štvrtok:
         16.00 – 18.30 hod.    – Vyloženie  Sviatosti  Oltárnej a vysluhovanie  sviatosti  zmierenia

     * Štvrtý piatok v mesiaci:
         21.00 – 24.00 hod. – Nikodémova noc    
    * Sobota 13. alebo po 13. každého mesiaca:
         15.30 hod. –    svätá  omša  za  chorých  s osobitným požehnaním Sviatosťou Oltárnou

    *  Druhá nedeľa v mesiaci:

          po večernej sv. omši vyloženie Sviatosti Oltárnej do 21.00, spojené s modlitbou vešpier a možnosťou získať

          odpustky pre seba alebo pre zosnulých v tomto roku Zasväteného života

    * Od 1. – 9. každého mesiaca:
         15.30 hod. –  sväté  omše  za  ctiteľov  Božieho Milosrdenstva  a  našich  dobrodincov

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 9 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 872039