Sväté omše a iné bohoslužby PDF Vytlačiť E-mail

  

NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE

Farský kostol:
            7.00
            9.00 - svätá omša pre deti
          10.30 - svätá omša za farnosť
          18.00


Svätyňa Božieho milosrdenstva: 
            9.00
           10.30 - svätá omša pre deti
           15.30
           19.00


SVÄTÉ OMŠE VO VŠEDNÉ DNI

Farský kostol:
            7.00  
          18.00


Svätyňa Božieho milosrdenstva:
          15.30
          18.30  


INÉ BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI

Farský kostol:
    * nedeľa:
          14.00 – popoludňajšia pobožnosť (podľa liturgického obdobia)
    * utorok:
          17.00 - Večeradlo Panny Márie
    * streda:
          po večernej svätej omši - Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
    * štvrtok:
          od 17.00 - 18.00 hod. - Adorácia Sviatosti Oltárnej
    * piatok: 
          19.15 - sv. omša pre mládež (vo veľkom pôste pobožnosti krížovej cesty sprevádzané mládežou)
   * prvá sobota v mesiaci:
          po večernej svätej omši - Medžugorské modlitbové stretnutie
   * druhý piatok v mesiaci:
          od 21.00 - 24.00 hod. - Nikodémova noc
   * štvrtok po druhom piatku v mesiaci:
          po večernej svätej omši - Modlitba za uzdravenie  

  Svätyňa Božieho milosrdenstva:
    * pondelok - nedeľa:
          15.00 - pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu
    * utorok - streda:
          16.00 - polhodinová adorácia Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia
    * štvrtok:
          16.00 - 18.30 - Vyloženie Sviatosti Oltárnej a vysluhovanie sviatosti zmierenia
    * štvrtý piatok v mesiaci:
          21.00 - 24.00 - Nikodémova noc
    * sobota 13. alebo po 13. každého mesiaca:
          15.30 - svätá omša za chorých s osobitným požehnaním Sviatosťou Oltárnou
    * od 1. – 9. každého mesiaca:
          15.30 - sväté omše za ctiteľov Božieho Milosrdenstva a našich dobrodincov
 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 3 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 433440