Sväté omše a iné bohoslužby PDF Vytlačiť E-mail

  

NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE

Farský kostol:
            7.00
            9.00 - svätá omša pre deti
          10.30 - svätá omša za farnosť
          18.00


Svätyňa Božieho milosrdenstva: 
            9.00
           10.30 - svätá omša pre deti
           15.30
           19.00


SVÄTÉ OMŠE VO VŠEDNÉ DNI

Farský kostol:
            7.00  
          18.00


Svätyňa Božieho milosrdenstva:
              15.30
              18.30 
sobota: 15.30
              18.00


INÉ BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI

Farský kostol:
* Nedeľa:    
         14.00 hod. –  popoludňajšia  pobožnosť 
* Pondelok:
         Po večernej svätej omši – Novéna k Panne Márii Ustavičnej Pomoci 
* Utorok:
         17.00 hod. – Večeradlo  Panny  Márie
* Streda:
         Po večernej svätej omši – Pobožnosť  k  Božiemu  Milosrdenstvu
* Štvrtok:
         17.00 – 18.00 hod. – Adorácia  Sviatosti  Oltárnej 
* Piatok:
         19.00 hod. – Svätá  omša  pre  mládež 

* Prvá nedeľa v mesiaci:
         Po sv. omši o 10.30 hod. – Požehnanie matiek v požehnanom stave
* Tretia nedeľa v mesiaci:
         14.00 hod. – Pobožnosť k úcte kríža
* Štvrtok po druhom piatku v mesiaci:
         Po večernej svätej omši – Modlitba  za  uzdravenie 
* Prvý piatok:
         17.00 – 18.00 hod. – Adorácia  Sviatosti  Oltárnej
* Druhý piatok v mesiaci:
         20.00 – 23.00 hod. – Nikodémova noc
* Prvá sobota v mesiaci:
         Po večernej svätej omši – Prvosobotne modlitbové stretnutie - v duchu Medžugoria   

 

 Svätyňa Božieho milosrdenstva:
* Pondelok – nedeľa:
         15.00 hod. – pobožnosť  k  Božiemu  Milosrdenstvu

* Pondelok:
         19.00 - 21.00 hod. – vyloženie sv. Oltárnej, na záver o 20.45 hod. spoločné vešpery

* Utorok – streda:
         16.00 hod. – polhodinová  adorácia  Sviatosti  Oltárnej  a vysluhovanie  sviatosti  zmierenia 

* Štvrtok:
         16.00 – 18.30 hod.    – Vyloženie  Sviatosti  Oltárnej a vysluhovanie  sviatosti  zmierenia

* Štvrtý piatok v mesiaci:
         20.00 – 23.00 hod. – Nikodémova noc 

* Sobota 13. alebo po 13. každého mesiaca:
         15.30 hod. –    svätá  omša  za  chorých 

* Od 1. – 9. každého mesiaca:
         15.30 hod. –  sväté  omše  za  ctiteľov  Božieho Milosrdenstva  a  našich  dobrodincov

 

Kto je online

Počet pripojených hostí: 22 

Štatistika

Počet zobrazení obsahu : 1082791